Vurdering

1. Grunnlagsdata: definisjoner, eksamensressurser mv.

Grunnlagsdata som angår vurdering registreres i bildene Emne samlebilde (modul Studieelementer), Vurderingskombinasjon samlebilde og Vurderingsenhet samlebilde.

 1. Emne samlebilde
 2. Vurderingskombinasjon samlebilde
 3. Vurderingskombinasjon: Ikoner/noder i hierarkiet og kodebilder
 4. Vurderingskombinasjon samlebilde - underbilder
 5. Vurderingsenhet samlebilde og vurderingsenheter
 6. Vurderingsenhet samlebilde - underbilder

2. Behandle vurderingsmeldinger

 1. Innledning
 2. Individuelle vurderingsmeldinger
 3. Kollektive vurderingsmeldinger
 4. Søknad om adgang til eksamen
 5. Søknad om spesiell tilpasning av eksamen
 6. Generelle oversiktsrapporter for vurderingsmeldte
 7. Tilbakemelding / brev til studentene
 8. Oppgaver
 9. Kontrollere vurderingsmeldinger - sperre pga ikke oppfylte krav
 10. Endring av vurderingsmeldinger - med trekk og sletting

3. Obligatoriske aktiviteter - med godkjenning

 1. Om obligatoriske aktiviteter i FS
 2. Godkjenningslister
 3. Registrering av godkjent aktivitet

4. Kandidater og kommisjoner

 1. Vurderingskandidater og kandidatnummer
 2. Kommisjoner
 3. Fordele kandidater på kommisjoner
 4. Kandidatlister

5. Planlegge eksamen

 1. Eksamenssteder, med bygning og rom
 2. Planlegge eksamensdatoer
 3. Tilordne rom
 4. Plassere kandidater på rom og tid

6. Eksamensbemanning

 1. Eksamensvakter
 2. Vaktplan for eksamensvakter
 3. Oversiktrsapporter, brev til eksamensvakter, kontrakt og lønningsliste

7. Sensur - registrere resultat og vurderingsprotokoll

 1. Vurderingsprotokollister
 2. Registrere sensur manuelt
 3. Kontroll av registrert sensur og overføring til protokoll
 4. Beregning av samlet karakter for eksamen
 5. Automatisk protokollføring og reberegning av samlet resultat
 6. Vurderingsprotokoll
 7. Resultat på emnesamlinger
 8. Resultatlister og oversikter
 9. Automatisk sensurvarsel på e-post

8. Begrunnelse og klage

 1. Forespørsel om begrunnelse / registrering av klage

9. Karakterutskrifter

 1. Diverse karakterutskrifter

10. Statistikk og eksport av vurderingsdata

 1. Resultat- og studiepoengstatistikk
 2. Eksport og kontroll av resultatdata

11. Rapporter (liste over alle rapporter)

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 21:56