Rapporter

 1. Søknadsbehandling
  1. FS528.001 Vedtak angående ekstra vurderingsforsøk
  2. FS530.001 Spesialtilpasninger for vurdering
  3. FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet
  4. FS530.003 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet
  5. FS530.004 Spesialtilpasninger for vurderingsenhet - datofordelt
  6. FS530.005 Spesialtilpasninger uavhengig av vurderingsmelding
 2. Melding
  1. FS520.001 Vurderingsmeldte studenter
  2. FS520.002 Oppmeldingstall for et sted
  3. FS521.001 Arbeidsliste 1 - Vurderingsmelding
  4. FS521.002 Arbeidsliste 2 - Vurderingsmelding
  5. FS521.003 Arbeidsliste 3 - Vurderingsmelding (ikke omtalt i dokumentasjonen)
  6. FS523.001 Fordelingsliste eksamenssted
  7. FS535.001 Oppmeldingsbrev
  8. FS301.011 Vurderingsmeldte studenter - kullfordelt
 3. Kandidat
  1. FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger
  2. FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger
  3. FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktiviteter
  4. FS532.001 Kandidater med ekstern resultat (ikke omtalt i dokumentasjonen)
  5. FS565.001 Kandidatlister
  6. FS565.002 Kandidatlister - romfordelt
  7. FS567.001 Korrekturliste vurderingsresultater (ikke omtalt i dokumentasjonen)
 4. Protokoll
  1. FS566.001 Vurderingsprotokoll
  2. FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler
  3. FS579.001 Klage og begrunnelse
  4. FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker
 5. Resultatlister
  1. FS568.001 Resultatliste vurdering
  2. FS568.004 Resultatliste - flere vurderingsenheter
  3. FS568.010 Resultatliste vurdering - flere terminer 
  4. FS316.001 Resultatliste vurdering - studieprogramstudenter
 6. Karakterutskrift
  1. FS600.001 Karakterutskrift
  2. FS600.002 Karakterutskrift - bestilling Studentweb
  3. FS600.003 Karakterutskrift - Signert PDF
 7. Emnesamling
  1. FS545.001 Emnesamling - arbeidsliste
  2. FS545.002 Emnesamlingsprotokoll
  3. FS545.010 Resultatliste emnesamling
 8. Kontrollrapporter
  1. FS525.001 Kontroll av manglende studierett
  2. FS525.002 Kontroll av manglende sem.reg/studkomp
  3. FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav
  4. FS526.002 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte
  5. FS526.003 Kontroll av beståtte emner for vurderingsmeldte 2
  6. FS526.004 Kontroll av samkunnskapskrav (ikke omtalt i dokumentasjonen)
  7. FS527.001 Kontroll av n-gangersregel for vurdering
  8. FS527.002 Kontroll av frivillig gjentak
  9. FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel
 9. Statistikk/Eksport
  1. FS303.001 Karaktersnitt for studenter i studiekull
  2. FS315.001 Oppmeldingstall fordelt på fakultet/avdeling (ikke omtalt i dokumentasjonen)
  3. FS315.002 Karakteroversikt for klasse
  4. FS519.001 Vurderingsmeldingstall fordelt på fag
  5. FS379.002 Klage og begrunnelse - fordeling
  6. FS580.001 Resultatfordeling vurderingsenhet
  7. FS581.001 Enkel resultatstatistikk
  8. FS581.002 Studieprogramstatistikk pr emne - nivåfordelt 
  9. FS581.003 Studiepoengproduksjon - sted/terminfordelt
  10. FS582.001 Karakterstatistikk
  11. FS583.001 Fagprofil for vurderingsmeldte
  12. FS575.001 Sensureksport 
  13. FS598.001 Lagring vurderingsprotokoll
  14. FS598.002 Kontroll av vurderingsprotokoll
 10. Oppgaver
  1. FS522.001 Status, utsatte oppgaver
  2. FS522.002 Forventet innlevering - oppgave
  3. FS522.003 Sensurskjema - oppgave
  4. FS522.004 Oppgaverapport - kull
 11. Faglærer
  1. FS505.001 Faglærer for vurderingsenhet (ikke omtalt i dokumentasjonen)
 12. Vurderingsenhet
  1. FS222.001 Vurderingskombinasjon
  2. FS508.002 Vurderingsenhet
  3. FS523.002 Eksterne eksamenssteder
  4. FS529.001 Oppgavevarianter for vurderingsenher
  5. FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin
  6. FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter
 13. Sensor/Kommisjon
  1. FS501.001 Oppnevnte sensorer
  2. FS501.002 Kommisjon for eksamen
  3. FS501.003 Sensoroppdrag
  4. FS501.004 Sensorhistorikk
  5. FS501.005 Brev til sensor om sensoroppdrag
  6. FS560.001 Kandidater i kommisjon
  7. FS563.001 Sensuroversikt
  8. FS563.002 Sensurfrist-oversikt
 14. EksamensBemanning
  1. FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt
  2. FS503.002 Vaktplan for rom
  3. FS503.003 Eksamensvaktplan - ukeliste
  4. FS503.004 Eksamensvakter ved sted
  5. FS504.001 Brev til eksamensvakt
  6. FS504.002 Arbeidskontrakt - eksamensvakt
  7. FS504.010 Lønningsliste - eksamensvakt 
 15. EksamenTimeplan
  1. FS533.001 Kollisjonsmatrise - eksamensmeldte
  2. FS533.002 Eksamensplankollisjoner
  3. FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan
  4. FS540.001 Eksamensdager fordelt på emne
  5. FS540.002 Eksamensdager fordelt på dato
  6. FS540.003 Eksamensdager fordelt på fag
Publisert 21. feb. 2017 10:52 - Sist endret 29. mars 2022 18:18