Drift av FS

På denne siden finner du oversikt over rutiner for drift av FS. Det gjelder driftsmeldinger ved driftsstans og planlagt nedetid, rutiner for oppgradering og feilretting, kloninger og hvilke kontaktpunkter som skal benyttes.

Driftsansvar

Unit har det formelle driftsansvaret for FS med den tekniske driften hos UiO ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Alle henvendeler knyttet til drift skal gå til fs-support@unit.no.

Driftsrutiner

Driftsrutinene gjelder for

 • FS-databaser
 • FS-klient
 • Terminalservere
 • EpN
 • Studentweb
 • Søknadsweb
 • Fagpersonweb
 • EVUweb
 • Nominasjonsweb
 • FSWS
 • RUST
 • GAUS
 • Vitnemålsportalen

  Hvis du oppdager driftsstans, treghet og feil i systemet eller lignende ved din institusjon skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no omgående.

  Forslag til forbedringer?

  Unit har jevnlige møter med USIT-drift for å gjøre driftingen av FS så rask og effektiv som mulig. Har du forslag til forbedring av driftsrutinene, vennligst kontakt fs-support@unit.no