Drift av FS

På disse sidene finner du oversikt over rutiner for drift av FS. Det gjelder driftsmeldinger ved driftsstans og planlagt nedetid, rutiner for oppgradering og feilretting, kloninger og hvilke kontaktpunkter som skal benyttes.

Forslag til forbedringer?

Sikt har jevnlige møter med USIT-drift for å gjøre driftingen av FS så rask og effektiv som mulig. Har du forslag til forbedring av driftsrutinene, vennligst kontakt fs-support@unit.no