Drift av FS

På disse sidene finner du oversikt over rutiner for drift av FS. Det gjelder driftsmeldinger ved driftsstans og planlagt nedetid, rutiner for oppgradering og feilretting, kloninger og hvilke kontaktpunkter som skal benyttes.

Melde driftsfeil?

FS-kontakten ved din institusjon melder driftsfeil så snart som mulig til andrelinjen i Sikt.