05 Automatisk protokollføring og beregning av samlet resultat

 

Protokollføring og reberegning av samlet resultat kan gjøres automatisk.

Jobb for etterbehandling av resultater

Under rutiner - protokoll finner du dialogen Initier jobb for etterbehandling av resultater. Du kan sette opp jobben til å kjøre med et selvvalgt intervall (standard er hver 5. minutt). Jobben kan også tvangskjøres ved behov.

Skjermbilde av dialogen for å initiere jobb for etterbehandling av resultater

Automatisk protokollføring

For vurderingsenheter med Resultatimport til protokoll satt til J, vil jobben overføre alle resultater med vurdbehstatus = KO direkte til protokollen. Dette gjelder både sensur og godkjenninger av obligatoriske aktiviteter. For obligatoriske aktiviteter er det lagt inn en ekstra forsinkelse, slik at ingen resultater som er nyere enn én time tas med. Ved overføringen beregnes også karakterstatistikk til Studentweb og Fagpersonweb.

Automatisk reberegning av samlet resultat ved endringer

Rutinen vil også forsøke å reberegne samlet resultat basert på ferdigbehandlede sensurklager. Den gjennomgår alle klagesaker av type SENSUR som er ferdigbehandlet, der resultatet i protokoll har endringsstatus 'KLAGE'. Dersom dette resultatet inngår i en helhet som er registrert med en vekting og helheten har et resultat uten verdi for Endringsstatus, så vil resultat bli beregnet på nytt. Også deler som har fått uendret resultat etter klage vil bli beregnet på nytt (forhåpentligvis med samme resultat som før).

Publisert 13. mai 2020 12:21 - Sist endret 25. aug. 2022 11:19