01 Innledning

I all hovedsak benyttes Studentweb for å få vurderingssmeldinger inn i FS ved at studentene selv melder seg opp.

Samtidig finnes det ulike rutiner i FS for å håndtere vurderingsmeldinger. Det gjelder både individuelle meldinger for enkeltstudenter direkte i bilder, eller kollektive meldinger via rutiner. De kollektive meldingsrutinene vil være av to hovedtyper. Den ene typen gjelder kull. Den andre typen gjelder studenter som er registrert/påmeldt/opptatt til samme undervisning/vurderingsemne, og hvor det er innført regler om automatisk vurderingsmelding.

Emneord: vurdmeld
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. feb. 2017 11:29