Brukerdokumentasjon

Generelt om FS Oppdatert etter FS-versjon nr.:
Generelt om FS 6.1
FS-system 8.2.10
Personer - Studenter 8.2.14
Brev- og masseutsendelser 8.2.7
Rapportering 8.2.10
Campus 8.1.3

 

Moduler i FS Oppdatert etter FS-versjon nr.:
Opptak 7.9.8
Godkjenningssaker 8.2.11

Programstudent

8.2.10

Utveksling 8.2.13
Semesterregistrering 7.0
Undervisning 8.2.10
Vurdering 8.2.4
Doktorgrad 8.2.10
Kvalifikasjon (vitnemål og Diploma Supplement) 8.2.14
Etter- og videreutdanning 8.1.6
Betaling 8.2.11
Stipend 8.2.11
Studieelementer 8.2.14

 

Webapplikasjoner Versjon i prod Oppdatert etter versjon nr.:

Arbeidslivsportalen:

2.19.4  
EpN  - Emneplanlegging På Nett 2.1.2 2.0.2
EVUweb 2 (gammel EVUweb) 1.9.8 1.9.8
EVUweb 3 1. mars 2021 3. april 2020
Fagpersonweb 2.3.16.4 2.3.14
Flyt 06.06.2019 06.06.2019
GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier 1.3.0.1 1.2.2
Nomination 1.23 1.16
Studentweb 3.3.13.2 3.3.13.2
Søknadsweb 2.2.3.6 2.2.3.6
Vitnemålsportalen 2.23 2.23

 

Annet

Versjon i prod

Oppdatert etter versjon nr.:
Diverse annet relatert til FS - -
EMREX - -

FS WebService

FS WebService - LMS

FS WebService - resultatutveksling

FS WebService - eksamen (DIGEKS)

4.5.8

oppdatert 27.09.2017

1.3.5

4.6.2

 

 

 

1.3.5

Sanksjoner og RUST - Register for utestengte studenter 1.0 1.0
Studentbevis-appen 2.0 2.0

Søk i brukerdokumentasjon

Tidspunkt for når de ulike FS-versjonene ble tilgjengelige

8.2 Februar 2019
8.1 Februar 2018
8.0 Februar 2017
7.9 Februar 2016
7.8 Oktober 2015
7.7 Februar 2015
7.6 Oktober 2014
7.5 Mars 2014
7.4 November 2013
7.3 April 2013
7.2 Desember 2012
7.1 Våren 2012
7.0 Høsten 2011
6.8 Våren 2011
6.7 Høsten 2010
6.6 Februar 2010
6.5 November 2011
6.4 Februar 2009
6.3 Oktober 2008
6.2 Mars 2008
6.1 Oktober 2007
6.0 Mars 2007