07 Tilbakemelding / brev til studentene

I Studentweb oppretter studentene forpliktende vurderingsmeldinger ved bekreftelse av utdanningsplan og semsterregistrering. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilbakemelding til studentene med bekreftelse på at meldinger er registrert.

FS535.001 Oppmeldingsbrev

Ved hjelp av denne rapporten kan FS maskinelt produsere tilbakemeldingsbrev for vurderingsmeldinger. Rapporten bestilles for en bestemt registreringstermin, og med utplukk for enten enkeltperson, en bokstavserie (for etternavn) eller fil (med fødselsnummer). Serien fra A til E vil for eksempel ta med alle studenter med etternavn som begynner på A, B, C, D eller E, og som har registrert seg i det oppgitte semesteret med minst én vurderingsmelding.

Ikke-registrerte studenter med oppmeldinger kan også inkluderes. Noen institusjoner benytter denne for studenter som ikke har adgang til Studentweb.

FS535.001 Oppmeldingsbrev

Ulike utplukk

Utplukket kan avgrenses til ulike studentgrupper:

Studierett: uansett, en StudieProgram-kategori (se Studieprogram), et studieprogram og et sted.

I tillegg: kun inneværende termin, kun et emne, kun meldinger for en vurderingstid og kun meldinger i et enkelt emne, ev inkludert (hoved)oppgaver.

Rapporten benytter et forhåndsdefinert brev, REGEKSMELD, med FS som breveier. Dette forutsettes å inneholde avsnittene:

  • REGEKSMELD_HEAD,
  • REGEKSMELD_INTRO og
  • REGEKSMELD_AVSLUTT

også disse med FS som breveier. (Bildene Brevtype og Avsnitt).

Eksamensdato og -rom kan tas med i brevet (enkel / dobbelt markering i feltet).

Via trykknappen Tilleggstekst kan ekstra tekstavsnitt tas inn når brevet kjøres. Brevet tar også med studentens pin-kode som gir adgang til Studentweb. Emnevalg kan bekreftes ved hjepl av brevrapporten.

Vis

Rapporten har ulike visningsvalg. "Logo" blir husket til neste gang rapporten åpnes.

Utskrift med logo

For å få ut denne rapporten med institusjonens logo, må det finnes en oppføring i kodebildet Logo (kodemodulen, under Institusjon/fak/sted), med logobruk EKSMELD. NB! Det finnes ingen egen dialog for å sette høyde og bredde på logoen. Den følger formatet for logoen i karakterutskriften. Du må derfor enten bruke samme logo som for logobruk KARUT, eller bruke en bildefil som har samme forhold mellom høyde og bredde som den som brukes til karakterutskrifter.

For mer informasjon om kodebildet Logo, se brukerdokumentasjonen for bruk av logo i Studentweb.

Emneord: fs535.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 28. mars 2022 20:25