01 Emne samlebilde

Emne samlebilde inneholder noe informasjon som har betydning for vurdering. Her vil kun disse feltene omtales. Ellers er bildet beskrevet i dokumentasjon for modulen Studieelementer.

Emne samlebilde

Feltbeskrivelser (som er relevante for vurdering)

Kode

Emne-id for emne. Instistusjonsnr, emnekode og versjonsnr.

Emnenavn

Emnenavn. Vises på Studentweb, karakterutskrifter, vitnemål og i enkelte rapporter, samt i noen bilder. Dersom nynorsk og/eller engelsk emnenavn ikke er definert, så benyttes Emnenavn-Bokmål på Studentweb, karakterutskrifter og vitnemål når språk er hhv nynorsk eller engelsk.

Periode vurdering

Emnets levetid mht. vurdering. År og termin for første vurdering, og eventuelt siste. Relevant for utplukket av emner som skal rapporteres og for automatisk oppretting av vurderingsenheter. Vurderingsenheter vil opprettes automatisk innenfor perioden angitt i feltet.

Vekting

Vekting (vektingstall) for emnet, samt vektingstype. Norske emner har standard verdi SP (Studiepoeng).

Emnetype

Lovlige emnetyper er definert i kodebildet Emnetype.

ADMIN: Administrativt emne. Emner av emnetype ADMIN rapporteres ikke.

FORDYPNING: Angir at emnet er en faglig fordypning. Verdien har ingen funksjonell betydning, dvs. at et emne kan opptre som et fordypningsemne selv om det ikke er av emnetype fordypning. Det er i Emne samlebilde, underbilde Fordypn. at et emne knyttes som fordypningsemne til et annet emne.

OPPLELEM: Opplæringselement (ph.d.)

PRAKSIS: Emner som i sin helhet omfatter praksisgjennomføring. Noen rapporter i FS som er spesifikke i forhold til praksisgjennomføring, søker frem emner med denne emnetypen.

UNDERVISN: Studentene vil kunne melde seg til undervisning via Studentweb uten å måtte melde seg til vurdering i emnet. Emnets påmeldingsfrist kontrolleres ikke. Ved bekreftelse av utdanningsplanen, vil det opprettes en undervisningsmelding for et emne som er av emnetype undervisning. Oppmelding til undervisning godkjennes kun dersom studenten i tillegg er oppmeldt til minst én vurdering denne terminen.

VURDERING: Emner som normalt avsluttes med en evaluering. (Ingen funksjoner i FS benytter denne verdien. Vil være som om emnetype ikke hadde verdi.)

Antall forsøk lovlig - Vurdering

Antall maksimalt lovlige forsøk for student i emnet. (Se kodebildet Vurderingsresultatstatus for angivelse av hva som er gyldig vurderingsforsøk). Kontrollen tar hensyn til eventuelle vurderingsmeldinger i tidligere terminer. Det er også mulig å angi hvilken termin kontrollen skal gjelde fra. En student som har fått godkjent et ekstra forsøk, vil få melde seg til vurdering selv om antall lovlige forsøk er oversteget. Dersom antall forsøk også skal gjelde for summen av vurderingsforsøk for ekvivalente emner, må disse emnene være definert i bildet Emnekjede med kjedebruk Tregangersregel.

Emne oppmeldingskrav

Legges inn dersom det er krav om at studenten ved oppmelding også er meldt opp i et annet emne. Dette gjelder ved oppmelding via vurderingsmeldingssiden. Ved oppmelding til emnet via utdanningsplanen, tas det ikke hensyn til eventuell verdi i dette feltet, dvs. feltet har da ingen funksjon. (Institusjonsnr. som del av emneid.).

 

(Trykk på knappen "hele")

Vurdering

 

Oppgave/avhandling

Om emnet er et oppgaveemne. Emnet skal da behandles særskilt mht oppgavetitler, innleveringsinformasjon etc. Det er ikke nødvendig å kandidatnummerere et oppgaveemne for å få registrert sensur og få ferdigstillet dem (overført til protokoll). Dersom det er satt J her vil studenten kunne registrere oppgavetittel via Studentweb.

Krev und.oppt. første

Angir om studentene, for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder første gang studenten melder seg opp i emnet.

Krev und.oppt. alltid

Angir om studentene, for å kunne melde seg til vurdering, først må ha blitt opptatt til undervisning i emnet. Dette gjelder hver gang studenten melder seg opp i emnet.

Vekt. på kar.utskrift

Om vekting for dette emnet skal vises på vitnemål og karakterutskrifter. Dersom emnet inngår i en emnesamling hvor det er spesifisert at emnesamlingens vekt skal vises på vitnemålet, så vil emnets vekt ikke vises selv om feltet Vekt på vitnemål for emnet har verdien J.

Kar. på kar.utskrift

Om karakterer skal med på vitnemål / karakterutskrift.

 

Studentweb

 

Oppmelding

Om studenter selv kan melde seg til vurdering og undervisning for dette emnet via Studentweb, samt gjøre oppdateringer av vurderings- og undervisningsmeldingene i emnet. Dersom feltet har verdien N, vil ikke studentene få mulighet til melde seg til emnet i Studentweb. En eventuell eksisterende vurderingsmelding i emnet vil bli vist fram for studenten.

Privatistmelding

Om privatister kan melde seg til vurdering i emnet.

Kontroll FKrav

Om forkunnskapskrav skal kontrolleres ved påmelding via Studentweb.

Dersom feltet har verdien J, vil ikke studenten få anledning til å melde seg til vurdering dersom forkunnskapskravene ikke er oppfylt. Dersom studenten har vurderingsmelding fra forrige termin for emnet som kreves bestått, og sensur ennå ikke er registrert i emnet, så vil studenten få melde seg opp.

Dersom feltet har verdien N, vil studenten få varsel om evt. manglende forkunnskaper, men får likevel lov til å melde seg til vurdering/undervisning. Rapporten FS526.001 Kontroll av forkunnskapskrav finner alle vurderingspåmeldte som ikke har oppfylt forkunnskapskravene i et emne.

Vurd.meld språk

Om språk på vurdering skal oppgis ved melding til vurdering via Studentweb.

Dersom feltet har verdien J, vil studentene få velge språk på vurdering. Alternativene vil være bokmål og nynorsk samt språk som er lagt inn i Emne samlebilde, underbilde Språk, og merket som aktivt. Merk at ved oppmelding til vurdering via utdanningsplanen, så vil studentene få gjøre et valg kun dersom det i bildet Studieprogram er krysset av i feltet Om studenter kan endre vurd.meld.

Dersom feltet har verdien N, vil den målform som er lagret i feltet Skal tilskrives på i bildet Person, være det språket som blir lagret i vurderingsmeldingen. Merk at dette gjelder kun dersom Skal tilskrives på angir enten bokmål eller nynorsk. Dersom det der er angitt engelsk, så vil det ikke bli lagret noe språk på vurderingsmeldingen.

Emneord: emne
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15