Brukersider

Endringer i FS-klienten

Detaljerte beskrivelser over de ulike versjons- og klientendringene.

Brukerdokumentasjon

Beskrivelse av alle FS-moduler og webapplikasjoner.

Veiledning for pålogging

Rutinebeskrivelser

Felles rutinebeskrivelser og sjekklister for registreringer i FS.

Kursdokumentasjon

Dokumentasjon fra superbrukerkurs og webinarer.

Fra institusjonene

Brukerdokumentasjon og rutinebeskrivelser utviklet av FS-institusjoner.

Annet fra FS

Diverse veiledninger, avtalemaler (SMS) og skjemaer.

Instruksjonsfilmer

Demonstrasjonsfilmer for registrering i FS.

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for tjenesteutviklere og partnere / tredjeparter.