Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

FS-innlogging

Logg inn

Veiledning for pålogging


Aktiviteter

26 okt.
10:00, Sted ikke avklart

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Fortrinnsvis som et fysisk arrangement. 

27 okt.
Sted ikke avklart

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Fortrinnsvis som et fysisk arrangement.