English version of this page

Hva er FS?

Hva er FS?

FS er et studentinformasjonssystem som består av databaser, integrasjoner og brukerapplikasjoner. FS brukes av nesten alle norske universiteter og høyskoler. FS-databasen inneholder FS-virksomhetens egne student- og studiedata.

FS legger til rette for digitalisering og effektivisering i offentlig sektor gjennom å lage løsninger som brukes av søkere, studenter, teknisk-administrativt og vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, og resultatutvekslingsinfrastruktur for både studenter og institusjoner. 

FS-plattformen

FS-plattformen skal tilgjengeliggjøre funksjonalitet og data fra FS til interne og eksterne utviklere ved hjelp av APIer på en brukervennlig måte. 

Første versjon ble lansert 25. mars 2022

Brukersider

Logg inn i FS

Her finner du dokumentasjon, driftsinformasjon, veiledninger, opplæringstilbud.