Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Sikt - Kunnskapsektorens tjenesteleverandør.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.