Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

FS-innlogging

Logg inn

Veiledning for pålogging


Aktiviteter

26 okt.
11:30, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Dette blir et fysisk arrangement, forutsatt at smittesituasjonen ikke forverres slik at myndighetene strammer inn tiltakene.

27 okt.
Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

FS-Kontaktforum arrangeres i uke 43. Dette blir et fysisk arrangement, forutsatt at smittesituasjonen ikke forverres slik at myndighetene strammer inn tiltakene.