Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

FS-innlogging

Logg inn

Veiledning for pålogging


Aktiviteter

23 okt.
09:00, Unit, Fridtjof Nansens vei 19, Callisto
23 okt.
10:00, Møterom Ganymede, Unit Fridtjof Nansens vei 19
30 okt.
10:00, Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Seminaret har som mål å skape en arena for:

  • Kontakt mellom dere som arbeider med studieadministrasjon
  • Utveksling av erfaringer og kompetanse
  • Informasjon og faglig påfyll