Felles studentsystem (FS)

FS er et studieadministrativt system for universiteter og høgskoler. FS utvikles og forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

FS er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

FS-innlogging

Logg inn

Veiledning for pålogging


Aktiviteter

21 okt.
09:30, Nettmøte

FS Kontaktforum arrangeres for institusjonenes FS-representanter. I høst vil dette gå digitalt over 2 dager, med 3 timer pr dag.

22 okt.

FS Kontaktforum arrangeres for institusjonenes FS-representanter. I høst vil dette gå digitalt over 2 dager, med 3 timer pr dag.