Hva er FS?

Hva er FS?

Det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS) har vært et nav i norsk høyere utdanning i 25 år, og består av databaser, integrasjoner og brukerapplikasjoner som benyttes av studenter, undervisere og administrativt ansatte. FS gjør det mulig å utdanne Norge gjennom å forvalte, foredle og formidle prosesser og data om studier og studiegjennomføring.

FS utvikles og forvaltes av Sikt - Kunnskapsektorens tjenesteleverandør, og er i bruk ved 34 utdanningsinstitusjoner i Norge.

FS-plattformen

FS-plattformen skal tilgjengeliggjøre funksjonalitet og data fra FS til interne og eksterne utviklere ved hjelp av APIer på en brukervennlig måte. 

Første versjon ble lansert 25. mars 2022

Brukersider

Logg inn i FS

Her finner du dokumentasjon, driftsinformasjon, veiledninger, opplæringstilbud.

Nye versjoner

Mer ...

Aktiviteter

Ingen arrangementer for øyeblikket