01 Eksamenssteder, med bygning og rom

Eksamensplanleggingen er avhengig av at det er definert ulike steder hvor eksamensavviklingen skal foregå. Kandidater skal knyttes til et bestemt eksamenslokale, og det skal lages en eksamenstimeplan. Både interne og eksterne eksamenssteder registreres i FS.

Både bygning og rom har egne kodebilder hvor disse kan registreres eller redigeres. Dette er bildene Bygning (Koder/Felles/Rom - Bygning) og Rom (Koder/felles/Rom - Bygning). I vurderingssammenheng kan det være greiere å forholde seg til et bilde som inneholder informasjon om bygning med tilhørende rom.

Bygning/rom

Bygning med rom (Vurdering/Bilder/EksamensTimeplan)

Bildet har to nivåer, med bygning i øvre vindu og tilhørende rom i nedre vindu. Det er kun bygning som er søkbart i dette bildet.

Feltbeskrivelser

Bygning
Bygningskode

Kode/fortkortelse for bygningen

Bygningsnavn

Navn på bygningen.

Gateadresse

Gateadresse/besøksadresse for bygningen.

Aktiv

J/N

Campus

Evneutell knytning mellom bygning og campus
Rom
Romkode

Kode for rom

Romnavn

Navn på rommet

Etasje

Etasje hvor rommet befinner seg

Romtypekode

Type rom (kategori). Romtypen må være definert på forhånd i kodebildet Romtype.

Sted.administrerer

Sted som administrerer rommet. Defineres med stedkode.

Kapasitet eksamen

Kapasitet for eksamensavvikling. Brukes til informasjon, ikke til romfordeling via rutine.

Kapasitet undervisning

Rommets undervisningskapasitet.

Eksportér til timeplansystem J/N angir om rommet skal eksportéres til institusjonens timeplansystem
Sperr vurd.enhet mot oppdatering J/N Dersom denne settes til J, vil det etter sperre-dato oppgitt for semesterregistrering ikke være mulig å oppdatere tid-informasjon på vurderingsenheter som er knyttet til dette rommet. Det vil heller ikke være mulig å knytte en vurderingsenhet til dette rommet.
Aktiv J/N angir om rommet er i bruk eller ikke
URL

URL for informasjon om rommet.

Merknad ankomst

Beskrivelse av ankomst til rommet.

Merknad

Generelle merknader

Tilgjengelig rom

Bildet benyttes til å behandle tilgjengeligheten til de enkelte rom. Det kan ikke brukes til å registrere nye rom, men til å angi hvilke steder som disponerer rom i en oppgitt periode. Normalt vil stedet som er satt som adm.ansvarlig for rommet også disponere det til undervisning og eksamen, men i dette bildet kan også andre steder gis tilgang til å disponere rommet.

Tilgjengelig rom (Vurdering/Bilder/EksamensTimeplan)
Feltbeskrivelser
Bygning/rom

To felt - bygningskode og romkode.

Sted

Stedkode for sted som rommet skal være tilgjengelig for. Ikke det samme som ansvarlig sted. Et rom kan registeres som tilgjengelig for flere steder.

Periode

Periode fra-til som rommet er tilgjengelig for det stedet som er oppgitt.

Prio.

Nummer for prioritet. Brukes til fordeling av eksamen på rom av rutinen FS536.002. Det er to nivåer: Prio.nr = 1 betyr høy prioritet. Blank eller andre verdier enn 1 betyr lav prioritet.

I beskrivelsen av Vurderingsenhet samlebilde vises det til vinduet Eksamensstedansvarlig. Dette bildet brukes når den praktiske eksamenssavviklingen er delegert til en eller flere eksterne institusjoner.

Emneord: bygnrom, tilgjrom
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48