01 Vurderingsprotokollister

Vurderingsprotokollistene skal sendes til sensorene i forbindelse med avviklingen av vurdering/eksamen. Det er her sensorene påfører resultat for hele eller deler av vurderingen. Listene skal undertegnes av sensorene og leveres eksamensansvarlig sted for registrering i FS. Listene utgjør dermed grunnlaget for det resultatet som settes i FS, og er papirbeviset for at det resulatet som er satt i FS er riktig. Vurderingsprotokollistene er av interesse for både arkivverket og Riksrevisjonen, og bør arkiveres deretter.

FS566.001 Vurderingsprotokoll

Rapporten er en av to FS- rapporter som kjører ut vurderingsprotokollister. Denne er en felles protokoll for et emne, hvor det ikke skal registreres resultat på delnivå.

Rapporten har to hovedutplukk:

  • Emne; bestilles da for emne, reell tid og vurderingskombinasjon
  • Sted; bestilles da for sted, termin og vurderingsstatus

I tillegg kan du filtrere på følgende verdier:

  • Campus
  • Klagesaker: Klikk to ganger for å få med kun klagesaker som skal til 2. gangs behandling. Klagesaker som er trukket blir ikke med i dette utplukket.

Det finnes også flere valg for hva slags informasjon rapporten skal ta med eller ta hensyn til:

  • Om klagesaker skal tas med
  • Om fnr for sensorer skal med
  • Om kontaktopplysninger for sensorer skal med
  • Om listen skal inneholde kandidatenes navn
  • Om meldinger med utsatt leveringsfrist skal med
 

Rapporten kan etter klasse, instrument, studieprogram eller studieretning.

Den sorterer automatisk kandidatene på kommisjon, så fremt kandidatene på forhånd er fordelt på kommisjoner. Kommisjonen angis i headingen, med kommisjonsnr og -navn, pluss navn på hver av medlemmene (sensorene) og deres rolle.

Det finnes en rekke visningsfiltre som kan slås av og på, som instrument, oppgavetittel, sensurfrist, bunntekst og mer. Bunnteksten sier at bare orginal liste skal leveres inn til punching, ikke kopi/fax, og at det skal brukes blått blekk.

Det er mulig å velge sideskift mellom hver kandidat.

Dersom flere fagpersoner er tilknyttet emnet via personrolle, vil den med høyest prioritet (lavest nr) vises i rapporten. Roller uten prioritet sorteres sist.

Rapporten kan også brukes til å skrive ut klager på vurdering, som kan sendes til klagekommisjon. Da må feltet Klagesaker være krysset av, og du kan velge om du skal ha med tidligere resultat blant visningsfiltrene.

FS566.001

FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler

Denne vurderingsprotokoll-listen er laget for vurderinger hvor det skal registreres separate karakterer for enkeltdeler. Det gjelder ikke obligatoriske aktiviteter, som behandles for seg selv.

FS566.002 Vurderingsprotokoll med deler (Vurdering/Rapporter/Protokoll)

Rapporten kan kjøres som en samlet liste for hele vurderingskombinasjonen, hvor siste kolonne brukes til å sette samlet resultat, eller som individuelle lister for hver del. Samlelisten har plass til fem deler. Denne bør likevel bare brukes der det samlete resultatet skal settes manuelt av sensorene. Den samlete listen tar heller ikke med opplysninger om kommisjoner på underdelene.

Vurderingsordningen må spesifiseres ved bestillingen. Rapporten kjører ut kandidatliste for den enkelte del, med kommisjoner.

Rapport FS563.002 Sensurfrist-oversikt

Denne rapporten gir oversikt over sensurfrister innenfor en angitt termin.

Utplukk gjøres på sted og en termin.

FS563.002 Sensurfrist-oversikt

Rapportvinduet lister opp alle vurderingsenheter denne terminen som har en sensurfrist. Rapporten kan ved avkrysning filtreres til å kun ta med eksamener som ikke har sensurfrist.

Rapporten viser eksamen, tid-kode, eksamensdato, sensurfrist, dato for protokollføring, antall besvarelser som er sensurert samt studiepoeng. I blå tekst gis det en merknad om sensuren er registrert i tide, eller om den er forsinket.

Emneord: fs566.001, fs563.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 19:50