04 Søknad om adgang til eksamen

Enheter som praktiserer N-gangersregelen, dvs. at man maksimalt får gå opp til samme eksamen n-ganger (vanligvis 3 ganger), kan som følge av dette motta søknader fra studenter som ønsker å gå opp en ekstra gang (n+1). Noen studenter melder seg dessuten bare opp en ekstra gang uten å søke om adgang til dette. Alle slike tilfeller skal imidlertid saksbehandles. Adgang til ekstra eksamen innvilges ikke "automatisk".

Antall lovlige forsøk registreres i Emne samlebilde i feltet Antall forsøk lovlig - vurdering. Det kan også angis fra hvilken tremin det skal begynne å telle fra.

Rapporten FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapporten er laget for å fange opp alle som melder seg opp en ekstra gang, både med og uten søknad. Den bestilles med enkeltemne eller sted som utplukk, og du må oppgi det aktuelle år + årstermin det skal kontrolleres for.

Rapporten skriver ut alle som bryter med n-gangersregelen ved å ha meldt seg til vurdering i det oppgitte semesteret. Den oppgir når de tidligere vurderinger og vurderingsforsøk var, og resultatet som ble oppnådd. Disse forekomstene må ligge i vurderingsprotokollen. Hvis studenten også har fått registrert søknad om å få gå opp ekstra forsøk, vises det i Merknadsfeltet til høyre.

FS527.001 Kontroll av N-gangersregel for vurdering

Rapportbeskrivelse

Utplukk

Emne

Emnekode for kontroll

Sted

Stedkode for kontroll

Termin

År og termin for angitt utplukk

Tell med alle forsøk uavhengig av om de teller i n-gangersregel

Markeres eventuelt med hake.

Tell med vurderingsmeldinger

Markeres eventuelt med hake.

Vis

Fødselsnummer

Om fødselsnummer skal vises i rapporten.

Registrere og behandle ekstra forsøk til vurdering

I Student vurdering samlebilde, vinduet Godkjent ekstra forsøk, kan søknader om ekstra forsøk til vurdering registreres og behandles.

Studenten hentes fram i det øvre datavinduet Student, og søknaden om ekstra forsøk i et oppgitt emne skrives inn i det nedre vinduet Godkjent ekstra forsøk.

Student vurdering samlebildet - samlebilde, Godkjent ekstra forsøk

Feltbeskrivelser

Emne

Emnekode

År-termin behandling

Tidspunkt for når søknaden behandles. Må matche år- måned for vurderingsmelding for å komme ut riktig i FS527.001 Kontroll av n-gangersregel

Vedtak

Konklusjonen på søknadsbehandlingen markeres med statusverdien J eller N i feltet Vedtak, alt etter om studentene får adgang til ekstra forsøk eller ikke.

Merknad

Eventuell tilleggskommentarer, hvis det er behov for dette.

Rapporten FS528.001 Vedtak angående ekstra vurderingsforsøk

Rapporten lister ut alle søknader om ekstra vurderingsforsøk, med eventuelle vedtak for en enhet i en oppgitt periode.

FS528.001 Vedtak angående ekstra vurderingsforsøk (Vurdering/Rapporter/Søknadsbehandling)

Rapporten bestilles for en vurderingsansvarlig enhet under ett. Perioden gjelder søknadsbehandlingen, dvs. verdiene som er oppgitt i feltet År-termin behandling.

Du kan ikke bestille et utplukk på vedtaksstatus, for å få med f.eks bare dem som har fått innvilget søknaden, eller eventuelt bare dem som fikk avslag, eller som ikke er behandlet ennå. Men det går an å sortere rapporten på denne statusen, slik at disse gruppene kommer ut adskilt på listen. Du kan også begrense listen ved hjelp av Filtrer-funksjonen.

Emneord: fs527.001, studvurd, studvurd_eksforsøk, fs528.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44