08 Oppgaver (studentbesvarelser)

Felter som inneholder oppgaveattributter (fagperson/veileder, uttaksdato, leveringsfrist mv) finnes i alle de vanlige bildene for vurderingsdata, som underbildet Melding i både Student vurdering samlebilde og Vurderingsenhet samlebilde. Oppgavefeltene vises når Detaljer er haket av i bildet.

Student vurdering samlebilde - Melding med oppgavefelt

Rapporter

FS522.001 Status, uttatte oppgaver

Rapporten gir en oversikt over vurderingsmeldinger med oppgavespesifikke opplysninger.

Rapporten bestilles for et sted eller for et studieprogram knyttet til meldingen eller emnet, og for en periode (som gjelder uttak eller innleveringsfrist). Data kan hentes fra meldings- eller protokollområdet, eller begge. Rapporten skriver ut meldingene med de oppgave-spesifikke opplysningene.

FS522.001 Status, uttatte oppgaver (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.002 Forventet innlevering, oppgaver

Rapporten lister ut alle studenter som fanges opp med uttaksdato og innleveringsfrist.

Rapporten bestilles enten for et sted eller studieprogram (enten knyttet til meldingen eller emnet) og for en periode for uttak eller innlevering. Rapporten lager liste over alle studenter med uttaksdato og innleveringsfrist, uten opplysninger om emne.

FS522.002 Forventet innlevering-oppgaver (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.003 Sensurskjema - oppgave

Etter at oppgavene er levert skal de sensureres. Denne rapporten kjører ut sensurskjema med alle de registrerte oppgaveopplysningene, og kan skrives ut og leveres kommisjonen.

Sensurskjemaet bestilles for en enkelt student etter fødselsnummer eller studentnummer. Merk: Når person angis med fnr eller studentnr, så hentes alle oppgaveemner frem, og et av disse må velges. Et av disse er valgt automatisk, så valg må kun gjøres dersom student har flere oppgaveemner, og feil emne er valgt automatisk. Da vises en oversikt over alle vurderingskombinasjoner som studenten har vurderingsmelding eller protokollforekomst for, for gitt vurderingstid. Inntil tre av disse kan velges med i rapporten. Dersom resultat allerede er lagt inn, så vises dette i rapporten.

Rapporten kan ha med signaturfelt for opptil tre sensorer. Signaturinformasjonen oppgitt som parametere benyttes kun dersom vurderingsmeldingen ikke er knyttet til kommisjon.

Informasjon om kopi- og returmottaker av skjema kan fylles inn i egne felter, som vises i rapporten. Siste oppdaterte verdi for feltet Skjemaretur vil bli husket til neste gang rapporten åpnes.

Engelsk versjon: man kan velge å få rapporten på engelsk ved å hake av for Engelsk versjon.

Kandidatens fødselsnummer, studentnummer, kandidatnummer og adresse for tilsending av vitnemål er valgbare Vis-filtre.

Valget for vurderingskombinasjoner har også et vis-valg for oblig'er.

Merk: dersom rapporten går over mer enn en side, vil alle vurderingskombinasjoner vises på side 2.

FS522.003 Sensurskjema- oppgave (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

FS522.004 Oppgaverapport kull

Rapporten gir en oversikt over status for innleverte oppgaver for et helt kull og viser sentrale opplysninger fra oppgaverelaterte felt i studentens vurderingsprotokoll, som datoer, veileder og oppgavetitler.

Rapporten kjøres for studieprogram, kull og ev. klasse.

Den kan kjøres for en vurderingskombinasjon, en vurderingsperiode, og/eller en innleveringsperiode.

F.nr, tittel, fagperson og utføres ved (sted) er Vis-filtre som kan slås av eller på. Man kan også velge å innsnevre utvalget etter tittel, dato og utsatt frist (nedtrekksmenyer).

FS522.004 Oppgaverapport - kull (Vurdering/Rapporter/Oppgaver)

 

Emneord: fs522.001, fs522.002, fs522.003, fs522.004
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 15:44