03 Oversiktsrapporter, brev til eksamensvakter, kontrakt og lønningsliste

FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt

Rapporten bestilles for et sted og en periode. Det kan også filtreres på campus og eksamenssystem. NB! campus utledes fra bygning.

Den skriver ut eksamensvakter for aktuelt sted og periode, med opplysninger om vaktplan og -kategori.

FS503.001 Vaktplan for eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS503.002 Vaktplan for rom

Rapporten bestilles for et sted og en periode.

Den skriver ut eksamensvakter for stedet, sortert romvis. Inneholder opplysninger om eksamen, tidspunkt, vaktnummer, antall timer og vaktkategori. Sideskift for nytt rom kan velges.

 
FS503.002

FS503.003 Eksamensvaktplan - ukeliste

Ukelisten gir oversikt over alle eksamensvakter på et sted fordelt over ukedager i en valgt uke.

Rapporten bestilles for sted, rom, årstall og ukenummer.

Dersom du ønsker en oversikt over alle rom for et sted, kan bygning og rom settes til ALLE. Bygning- og romkode vises i feltene for eksamensvakten, sammen med tidspunkt og vaktkategori.

FS503.003 Eksamensvaktplan - ukeliste (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.001 Brev til eksamensvakt

Det er laget en egen brevrapport for eksamensvakter, slik at du kan benytte FS sin brevløsning til å sende brev til eksamensvakter, med informasjon om deres oppdrag.

Brevrapporten kobles til en brevmal av type EKSVAKT. Malen består av avsnitt med rik tekst. Det betyr at innhold og layout i stor grad bestemmes av brukeren selv. Flettefelter plasseres inn i teksten. I eksemplet over er de flettefeltene som angår selve oppdraget plassert inn i en tabell med overskrifter.

Brevrapporten bestilles for et sted og en periode. I arkfanen Datagrunnlag blir de aktuelle eksamensvaktene listet opp. Under Brev kan det enkelte brev forhåndsvises og eventuelt justeres før utskrift.

Navn på evt eksamenssystem vises i i brevet, i parentes bak emnenavnet for det enkelte emne.

FS504.001 Brev til eksamensvakt, rik tekst (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.002 Arbeidskontrakt - eksamensvakt

Rapporten er en annen type brevrapport som er laget for eksamensvakter.

Dette brevet bygger på en brevtype med brevmal ARBKONTR. Brevrapporten kan bestilles for alle aktive vakter innenfor en avtaleperiode, for vakter ved et bestemt sted eller for en enkeltperson.

FS504.002 Arbeidskontrakt - eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)

FS504.010 Lønningsliste eksamensvakt

Rapporten bestilles for et sted og en periode. Den kan kjøres for alle vakter i denne perioden, eller for en enkelt eksamensvakt. Hvis du haker av for Kun en eksamensvakt, må fødselsnummer oppgis. Visningsfiltere er fnr, merknad, anvisningsfelt og alder (66 år og yngre, 67 år og eldre eller uansett alder).

Anvsiningsfelt benyttes om utskrift skal sendes til lønningskontoret.

Rapporten kan kjøres som en detaljert oversikt over oppdrag fordelt på den enkelte eksamensvakt, eller som en summeringsrapport for alle vakter i den oppgitte perioden.

Videre kan den filtreres til å kun ta med vakter som mangler dato i feltet Dato lønningsliste i eksamensvaktbildene. Den kan også oppdatere denne datoen for dem rapporten kjøres for.

Timedataene som rapporten benytter kommer fra feltene Timer arbeidet og Herav kveld. Det siste feltet beregner eventuelt kveldstillegg. Lørdagstillegg beregnes automatisk i henhold til kalender.

S504.010 Lønningsliste - eksamensvakt (Vurdering/Rapporter/EksamensBemanning)
Emneord: fs503.001, fs503.002, fs503.003, fs504.001, fs504.002, fs504.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 16:15