03 Registrering av godkjent aktivitet

 
 

Godkjenning av obligatorisk aktivitet

Dette bildet brukes til registrering av gjennomførte obligatoriske aktiviteter.

Bildet er søkbart på emne med vurderingskombinasjon og tid for vurdering. Øverst til høyre vises en trestruktur med hele vurderingskombinasjonen for emnet. Det som kan leses her er vurderingskombinasjonskoden, navn på vurderingskombinasjonen, antall vurderingsmeldte, antall kandidater, antall kandidater som mangler resultat.

Det er kun mulig å registrere resultat for kombinasjoner som er definert med Vurdkombtype OBLIG.

Godkjenning av obligatorisk aktivitet (Vurdering/Bilder)

Bildet kan benyttes både for godkjenning av alle obligatoriske øvelser for emnet under ett, eller for godkjenning av enkeltvise aktiviteter. Hvilken eller hvilke aktiviteter du ønsker å registrere godkjenning for velges i nedtrekksmenyen midt i bildet.

Dersom ALLE velges, vil du under en og samme operasjon godkjenne eller ikke godkjenne samtlige aktiviteter for de vurderingsmeldte studentene i dette emnet.

Det finnes to parametre for å filtrere utvalget av studenter som skal godkjennes, basert på:

  • Studieprogram

  • Undervisningsparti

Med Und.parti som parameter kan du velge på grunnlag av hvilken terminnr/undform og disiplin denne skal beregnes. År-termin for partiet må stemme over ens med år-termin for vurderingsenheten. Det er også egen valgliste for enkeltpartier innenfor valgt undervisningform/disiplin.

Vis-filtre; Utelat meldinger med resultat, Inkludér undervisningsmeldte, Vis studentnr, Inkludér trekk.

Det nedre bildet

Det nedre vinduet i bildet inneholder liste over alle vurderingsmeldte studenter. De kan sorteres etter studieprogram, partinummer, kandidatnummer eller navn.

Knappen Legg til student gir mulighet for å legge til student som ikke har vært vurderingsmeldt. Studenten blir synlig på de obligatoriske aktivitetene, men ikke på andre deler. Studenten godkjennes direkte ved registrering.

Godkjent/ikke godkjent markeres ved å krysse av i feltene Godkjennes nå eller Godkjennes ikke. Til høyre i bildet finnes en hurtigknapp for å godkjenne alle studenter - Godkjenn alle.

Det er også mulig å registere fritak fra aktivitene, ved å krysse av i feltet Res. Fritak. Når du markerer dette feltet, vil et eget dialogvindu for registrering av fritak dukke opp:

 

I vinduet registrerer du institusjon og termin-år, samt en eventuell merknad. Klikk Registrer for å fullføre registreringen. Fritaket vil automatisk generere en godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde.

Godkjenningen av den obligatoriske aktiviteten vil sjekke om studenten har en annen oblig som erstatter en manglende oblig. Kontrollen går mot bildet Vurderingskombinasjon samlebilde og feltet Antall terminer gyldig. Dersom terminen er innenfor gyldig periode vil vedkommende slippe å ta øvelsen på nytt.

Når du har registrert godkjent/ikke godkjent, skal resultatene overføres til vurderingsprotokollen. Overgangsknappen Protokoll vil åpne rutinen FS573.001 Overføring fra vurderingsmelding til vurderingsprotokoll .

Knappen Reg. fullført sørger for at saksbehandler kan merke vurderingsenheten med at sensuren er fullført. Det er feltet Sensur registrert som da blir oppdatert.

Emneord: Oblig, obligatorisk aktivitet
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48