Samarbeid og medvirkning

Her finner du informasjon om vår samarbeidsmodell med sektoren og våre medvirkningsfora.

Våre virksomheter

Våre kundevirksomheter er de fleste universiteter og høyskoler i Norge, i tillegg til HK-dir. ved Samordna opptak og NOKUT, og noen fagskoler. 

Medvirkning og forum

  • FS-kontakter
  • Domenegrupper
  • Faste arrangementer
  • Endringsønsker (brukersider)

Samarbeidsmodell for digitalisering

FS er først ute med ny styringsmodell, kalt samarbeidsmodellen for digitalisering fra og med 2022.

Sektoren legger opp til å bruke målstyring som modell og Sikt utvikler FS kontinuerlig med henblikk på å nå målene som gir antatt mest gevinst for sektoren.

Beskrivelse av tidligere styringsmodell under unit.no, til og med 2021, samt sakspapirer og referater fra planleggingsgruppa og ekspertgrupper.