04 Kandidatlister

Kandidatlistene i FS kan kjøres ut når alle vurderingkandidater er lagt til, eller når alle individuelle opplysninger som har betydning for den praktiske gjennomføringen av eksamen er oppdatert. Listene kan brukes til intern kontroll, til oppslag eller til bruk inne i selve eksamenslokalet.

FS565.001 Kandidatlister

Variant 1, Meldingsliste

FS565.001 Kandidatlister, Meldingsliste (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Rapporten bestilles for sted og termin eller emne, år-tid og vurderingsstatus.

Listen kan grupperes ut fra følgende kriterier:

 • Standard (uten valg av gruppering)
 • Klassefordelt
 • Studieprogramfordelt
 • Kommisjonsfordelt
 • Ugruppert liste

I tillegg angis det hva slags type liste som ønskes:

 • 1. Meldingsliste
 • 2. Oppmøteliste
 • 3. Oppslagsliste

En rekke visningsfiltre kan slås på eller av, som fnr, adresseopplysninger eller informajson om manglende semesterregistrering. Ikke alle visningsfiltre vises i alle varianter av rapporten. SemregMangel vises f.eks. ikke på Oppslagsliste.

Rapporten skriver ut vurderingskandidater med studnr, fnr (f.dato hvis du klikker to ganger på haken), kand.nr, navn, oppgave (målform/medium) og signaturfelt for frammøte (mange av feltene kan skjules via visningsfiltre). Klokkeslett ved individuelt frammøte, og evt. instrument, tas også med.

Spesialtilpasninger vises med e* eller p* (Eksamen- eller Person-).

Kandidater som har eksternt eksamenssted skrives ut på egen side.

Variant 2, oppmøteliste

Denne skriver ut de samme opplysningene, men med avkrysningsbokser for Ikke møtt, Trakk seg, Syk og Levert besvarelse. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

FS565.001 Kandidatlister, Oppmøteliste (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Variant 3, oppslagsliste

Denne har færre visningsalternativer, og er beregnet som oppslagsliste for kunngjøring i forkant av eksamen. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

Et ytterligere parameter er avkrysningsfeltet Kun kandidater. Dersom krysset tas vekk for denne, vil alle vurderingsmeldte tas med i rapporten.

FS565.002 Kandidatliste - romfordelt

FS565.001 Kandidatlister - romfordelt (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Denne rapporten forutsetter at eksamensplan er oppdatert med dato, rom og kandidatplassering.

Rapporten bestilles for studieprogramkategori eller sted, studienivåintervall, periode (datointervall) og bygning / rom. Listen kan begrenses til bare ett geografisk sted.

Følgende visningsfiltre kan slås på og av (noen er kun tilgjengelige i en eller to av rapportvariantene): Kandr, Studentnr, Navn, Studieprogram, Oppgave, Syk-merke, Signatur, Sign.siste side, Spesialtilpasning, Merknad, Fremmøtetid og Trukket kandidat.

Rapporten skriver ut kandidatlister tilsvarende FS565.001, med rom og dato i heading. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas også med her.

Rapporten har tre ulike lister:

 • 1. Meldingsliste
 • 2. Oppmøteliste
 • 3. Oppslag

Variant 3, Oppslag, egner seg som oppslag og kunngjøring av hvor den enkelte skal møte fram til eksamen. Ev. instrument og klokkeslett for individuelt frammøte tas med.

Emneord: fs565.001, fs565.002
Publisert 27. feb. 2017 16:39 - Sist endret 29. mars 2022 17:17