02 Godkjenningslister

For å kontrollere om studentene har gjennomført de obligatoriske aktivitetene er det i FS laget flere rapporter. Godkjenningslistene, FS555.001 og FS555.002, kan sendes til og undertegnes av ansvarlig fagperson som papirbevis på at studentene har gjennomført obligatorisk aktivitet, og er dermed et grunnlag for registrering i FS. Samtidig gir de også oversikt over de som allerede har fått registrert godkjent aktivitet.

FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Rapporten bestilles enten for Vurderingsenhet med emne og tid eller for Sted med år-termin. Den kan grupperes på vurderingsordning. Rapporten skriver ut en liste over alle meldte studenter for hver vurderingsenhet, med kryss og merknad for dem som er registrert med godkjent aktivitet.

Rapporten presenterer alle aktiviteter under ett i stedet for enkeltvis. Kryss i feltet Godkjent innebærer at samtlige obligatoriske aktiviteter er godkjent. Merknaden KUN DELER betyr at bare noen av flere aktiviteter er godkjent.

FS555.001 Godkjenningsliste - alle obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldte

Denne rapporten skriver ut alle obligatoriske aktiviteter for hvert emne. Aktivitetene vises enkeltvis, slik at den kan brukes som godkjenningsliste for den enkelte aktivitet samtidig som den gir oversikt over studenter med godkjent/ikke godkjent aktivitet. Rapporten tar med studenter som kun er meldt til oblig (ikke helhet). Rapporten gråer ut rader for studenter som ikke er meldt, og viser en tekst om dette. I tillegg blir disse sortert sist i listen (og kan eventuelt filtreres bort).

Rapporten bestilles for emne, sted eller studieprogramkategori sammen med år-termin- og ev. for et studienivåintervall (for sted, st.pr.kategori).

Fra nedtrekkslisten under "Vis", kan du velge om rapporten skal være ugruppert (default) eller gruppert etter klasse, kull, utdanningsplan, instrument eller undervisningsparti.

Hvis det finnes fagpersoner med rolle på emnet, vises den øverst prioriterte fagpersonen som "Ansvarlig faglærer". I utgangspunktet velges den fagpersonen som har lavest rollenummer (feltet Nr i underbildet Personrolle i Emne samlebilde). Dette kan overstyres ved å sette et tall i feltet Prioritet. Den rollen som har lavest tall i dette feltet, blir da vist fram.

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldte (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Rapporten gir kryss i feltene Godkjent og Ikke godkjent avhengig av hva som allerede er registrert.

Merk: Dersom rapporten kjøres for en oblig, så hentes kandidatnr fra denne vurderingskombinasjonen. Dersom det ikke er angitt kandidatnummer på oblig, så vil kandidatnummer hentes fra helheten.

FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktivitet

Dette er en brevrapport som er laget for at studenter som mangler obligatoriske aktiviteter kan tilskrives og varsles om manglene.

Rapporten skriver ut liste over alle vurderingsmeldte studenter i hvert emne som mangler den nødvendige godkjenning, samtidig som den lager brev til disse studentene. For å se brevet i forhåndsvisning klikker du på arkfanen Brev.

Brevene bestilles for emne, vurderingskombinasjon, studieprogramkategori eller sted etter termin. For de to sistnevnte utplukkene kan man velge et studienivåintervall.

FS555.010 Brev til studenter - manglende obligatoriske aktivitet. (Vurdering/Rapporter/Kandidat)

Brevrapporten forutsetter at det finnes en brevtype med brevmal GODOBL.

Emneord: fs555.001, fs555.002, fs555.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 17:48