08 Resultatlister og oversikter

FS har en rekke rapporter som gir oversikt over resultater for en vurdering. Rapportene har flere bruksområder, bl.a. korrektur, statistikk og kunngjøring av resultater, selv om de fleste i dag benytter StudentWeb til å kunngjøre vurderingsresultater.

FS568.001 Resultatliste vurdering

Rapporten gir oversikt over resultater på vurderinger for både sted og enkeltemne, og for sistnevnte kan den ta med både samlet resultat og delresultater for vurderinger som består av flere deler.

Rapporten bestilles for sted og termin eller for emne og vurderingsenhet. Datagrunnlaget velges fra enten kandidat- eller protokollområdet. Rapporten kan altså brukes som en korrekturliste før overføring til protokoll.

 
FS568.001

Ytterligere valg er om rapporten skal ta med obligatoriske aktiviteter eller om den skal inneholde en kolonnevis presentasjon av de forskjellige delene. Det siste er kun mulig å velge dersom utplukket er emne og vurderingsenhet.

Presentasjonen av rapporten velges fordelt etter institusjon (eksamenssted) vurderingsordning, kommisjon, klasse, instrument eller ugruppert.

Rapporten har Vis-filtre for fnr, navn, kandnr, studnr, statistikk, skillelinje, fordypning, vurd.ordning og språk på oppgave.

Utplukket av resultater som vises i rapporten kan også filtreres etter følgende kriterier: Alle resultater, kun beståtte resultater, kun ikke møtt, kun møtt, kun sensurerte eller kun stryk.

En HTML-variant av listen kan også lagres, slik at resultatene kan legges ut på web på en lettvint måte.

FS568.004 Resultatliste - flere vurderingsenheter

Denne rapporten kan bestilles for inntil 10 vurderinger av gangen.

FS568.004 Resultatliste flere vurderingsenheter (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten lager en kolonne pr. vurdering og dermed kan man sammenligne resultater fra en vurdering med en annen. Den passer derfor for vurderinger med overlappende studentmasse.

FS568.010 Resultatliste vurdering, flere terminer

FS568.010 Resultatliste vurdering flere terminer (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten skriver for flere terminer ut kandidater med eksamensstatus, studentnummer, fødselsnummer, navn og resultat, i tillegg til eventuell oppgaveinformasjon. Dermed kan du sammenligne resultater i emnet over en periode

Listen henter kun data fra protokollområdet.

FS316.001 Resultatliste vurdering studieprogramstudenter

Dette er en egen resultatlisterapport for studenter med utdanningsplan.

FS316.001 Resultatliste eksamener studieprogramstudenter (Vurdering/Rapporter/Resultatlister)

Rapporten bestilles for et studieprogram, en studieretning eller et sted. Du kan velge om den kun skal kjøres for en starttermin, om den kun skal inneholde kun aktive studenter, om den skal være for alle emner eller ett emne, og om den skal gjelde for en bestemt termin eller alle.

Rapporten kan kjøres emnegruppert eller studentgruppert.

Den tar kun med emner som finnes i studentens utdanningsplan.

FS315.002 Karakteroversikt for klasse

Denne rapporten gir oversikt over alle resultater for et kull og ev. klasse, etter utdanningsplan eller en spesiell emnekombinasjon.

FS315.002 Karakteroversikt for klasse (Vurdering/Rapporter/Statistikk, eksport)

Rapporten skriver ut en liste over studenter i kullet med informasjon om beståtte og forsøkte studiepoeng, snitt karakterer totalt, snittkarakterer for emner og resultat for den enkelte eksamen. Hvis det er valgt å skrive ut listen for en emnekombinasjon eller utdanningsplan, vil også eksamensmeldinger tas med i emnene i kominasjonen.

FS545.010 Resultatliste emnesamling

FS545.010 Resultatliste emnesamling (Vurdering/Rapporter/Emnesamling)

Resultatlisten bestilles for en emnesamling og en periode. Datagrunnlaget kan velges fra kandidat- eller protokollområdet. Listen som skrives ut kan eventuelt velges klassefordelt.

Rapporten skriver ut navn, studentnr, fnr, år-måned og resultat og eventuelt en statistikk over registrerte og beståtte (alle forekomster skal etter hvert være bestått).

FS303.001 Karaktersnitt for studenter i studiekull

Denne rapporten regner ut karaktersnitt for enkeltstudenter på et studieprogram. Rapporten tar utgangspunkt i emner i utdanningsplanen.

Beregn snitt for trinn: trinn-funksjonen baserer seg på at utdanningsplanene er årstrinn-basert (vanlig ved SivIng ved NTNU).

Inkluder tidligere trinn:Dersom denne hakes av vil karakterfordeling for hvert trinn opp til angitt årstrinn vises frem i rapporten.

 

Inkluder ikke-beståtte emner: Ved å hake av denne vil emner som ikke er gjennomført også inkluderes i beregning av karaktersnitt. Emner som ikke er gjennomført vil settes til karakter F.

 

Emneord: fs568.001, fs568.004, fs568.010, fs316.001, fs315.002, fs545.010
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 29. mars 2022 18:49