01 Om obligatoriske aktiviteter i FS

Mange emner har obligatoriske aktiviteter knyttet til seg. Det kan være for eksempel være laboratorieoppgaver eller øvinger. Obligatoriske aktiviteter er en del av vurderingskombinasjonen, og behandles på mange måter lik øvrige vurderingsenheter hvor det skal registreres et resultat. Samtidig har de noen særtrekk som gjør at de bør behandles for seg selv. De obligatoriske aktivitetene er gjerne en forutsetning for å få anledning til å fremstille seg for vurdering, og behandles da helst i forkant av at eksamen skal avvikles.

Emneord: oblig
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 24. feb. 2017 14:50