Kontakt

Student eller søker?

 

Sikt leverer og forvalter mange av it-systemene og tjenester du bruker som student, men ditt kontaktpunkt er alltid institusjonen du søker til, studerer ved eller har resultater fra. Din institusjon tar kontakt med oss dersom de avdekker feil eller mangler i våre tjenester.

Dersom du har spørsmål til søknad i Samordna opptak tar du kontakt med dem.

 

Eksisterende kunder: brukerstøtte, feil, driftsstans, tregheter i FS eller andre tilhørende tjenester.

Institusjonens FS-kontakt retter brukerhenvendelser, og melder feil, til andrelinjen i Sikt.

Status og innmeldte problemer finner du på våre driftssider.

Spørsmål om FS eller andre tilhørende tjenester

Din virksomhet ønsker å ta i bruk FS eller andre tilhørende tjenester.