Studentweb

Dokumentasjonen beskriver Studentweb fra saksbehandlers side, og er ikke en dokumentasjon for studenters bruk av Studentweb. Dokumentet gir en beskrivelse av hvilke data som danner grunnlaget for funksjonaliteten i applikasjonen, hvilken informasjon som vises frem i applikasjonen og hvilke kontroller applikasjonen utfører.

Innholdsfortegnelse:

1. Generelt

 1. Om Studentweb
 2. Komme i gang
 3. Grunnlagsdata for Studentweb
 4. Innlogging
 5. Innlogging som saksbehandler

2. Meny, forside og profil

 1. Hovedmeny
 2. Forside
 3. Min profil
 4. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)
 5. Personvernerklæring (GDPR)

3. Semesterregistrering og betaling

 1. Semesterregistrering
 2. Rettigheter og plikter
 3. Faktura
 4. Utskriftsbetaling

4. Utdanningsplaner

 1. Om utdanningsplaner og emner i plan
 2. Melding til undervisning og vurdering fra utdanningsplanen
 3. Veivalg
 4. Planforslag
 5. Legge til emner i utdanningsplanen
 6. Status og oversikt

5. Aktive emner

 1. Om aktive emner
 2. Undervisnings- og vurderingsmeldinger

6. Regler for oppmelding til undervisning og vurdering + campus

 1. Kontroller og feilmeldinger for undervisnings- og vurderingsmeldinger på Studentweb
 2. Regelverk ved opprettelse, endring og annulering av vurderingsmelding
 3. Campus (fra versjon 3.3.12)

7. Resultater og statistikk

 1. Resultater
 2. Statistikk og rapportering til Lånekassen

8. Spørreskjema

 1. Spørreskjema og -undersøkelser
 2. Svar på spørreskjema

9. Søknader og dokumenter

 1. Søknader og sakstyper
 2. Opprette søknad
 3. Oppfølging av søknader fra student og saksbehandler
 4. Dokumentarkiv

10. Bestillinger

 1. Modulvalg og bestillingtype
 2. Bestillinger på Studentweb
 3. Hente bestillinger fra FS

11. Begrunnelse og klager ved eksamen

 1. Innstillinger og klagetyper
 2. Beregning av frister
 3. Opprette klagesaker på Studentweb
 4. Oppfølging av klagesaker i FS

14. Oppmøte

 1. Fremvisning av registrert oppmøte

NB! Øvrige moduler som ikke er dokumentert blir lagt ut fortløpende etter hvert som de er klare.

Publisert 22. juli 2014 10:30 - Sist endret 28. mars 2022 21:26