4.2. Meldinger til undervisning og vurdering fra utdanningsplanen

Studenten blir automatisk oppmeldt til undervisning og vurdering fra utdanningsplanen i emner for inneværende semester. Oppmeldingen skjer med en gang studenten går inn på utdanningsplansiden.

Studenten blir kun meldt til helheter hvor vurderingsenheten har vurd.status ORD og der hvor den reelle tiden er lik inneværende semester.

Rutinen finner hvilken vurderingsenhet som skal brukes også ut fra hva som er default vurderingskombinasjon for hver enkelt student.

Hvis det kun finnes én aktuell vurderingsenhet, så velges denne uansett om vurdkomb er merket default eller ikke, og uansett om det er match mellom eksamenssted og studiested eller ikke.

Hvis det finnes flere aktuelle vurderingsenheter og det ikke er ulike eksamenssteder blant dem, blir den vurdkomb som er merket default valgt. Finnes det flere vurdenheter for denne vurdkomb, velges vurderingstiden tilfeldig. Hvis ingen av vurdkombene er merket default, meldes ikke studenten opp.

Hvis det finnes flere aktuelle vurderingsenheter og det er ulike eksamenssteder blant dem, velges vurdenhet slik:

 1. Hvis kullklassens studiested = eksamensstedet til kun en av vurdenhetene, velges denne. Er det flere vurdenheter med eksamensstedet = studiestedet, velges den vurdkomb merket default.
  Er det flere vurdenheter med eksamensstedet = studiestedet, og ingen gjeldende vurdkomb merket default, velges vurdkomb og vurdtid etter sortering på år og tidkode.
 2. Hvis pkt 1 ikke gir match:
  Hvis studieprogrammets studieansvarlig sted = eksamensstedet til kun en av vurdenhetene, velges denne.
  Er det flere vurdenheter med eksamensstedet = studieansvarlig sted, velges den vurdkomb merket default.
  Er det flere vurdtider for den merker default, velges vurdtiden etter sortering på år og tidkode.
  Er det flere vurdenheter med eksamensstedet = studieansvarlig sted, og ingen gjeldende vurdkomb merket default, velges vurdkomb og vurdtid etter sortering på år og tidkode.
 3. Hvis pkt 1 og 2 ikke gir match:
  Vurdenheten som gjelden den vurdkomb merket default velges.
  Finnes flere vurdenheter for denne vurdkomb, velges vurdtiden etter sortering på år og tidkode.
  Hvis ingen av vurdkomb er merket default, velges vurdkomb og vurdtiden etter sortering på år og tidkode.

I rutinen utføres en del kontroller for hvert emne, og disse vil kunne hindre oppmelding. Studenten blir ikke oppmeldt til vurdering hvis en eller flere av disse tilfellene gjelder:

 • Det er ikke opprettet noen vurderingsenhet som kan brukes.
 • Det er ikke registrert at studenten skal ha undervisning i denne eller neste semester.
 • Emnet ligger i planen med Status_erstattes = J eller Status_opptatt = N eller blank.
 • Vurderingsmelding finnes allerede for gjeldende eller fremtidig termin.
 • Vurderingsmeldingen er tidligere trukket av studenten.
 • Emnet eller et ekvivalent emne er tidligere bestått.
 • Forkunnskapskravene ikke er oppfylt.
 • Det er mer enn én undervisningsaktivitet og studenten har ingen undervisningsmelding.
 • Påmeldingstype = SØKNAD og påmeldingsfristen er ikke utgått ELLER etterpåmeldingstype = SØKNAD og påmeldingsfristen er blank eller utgått.
  Det er krav om obligatorisk undervisning og oblig er ikke gjennomført.
 • Påmeldingstype = SØKNAD og påmeldingsfristen er ikke utgått ELLER etterpåmeldingstype = SØKNAD og påmeldingsfristen er blank eller utgått, og studenten i tillegg ikke har fått tilbud om undervisning (ingen und.melding med tilbudsstatus I/S).
 • Påmeldingstype = DIREKTE og påmeldingsfristen er ikke utgått ELLER etterpåmeldingstype = DIREKTE og påmeldingsfristen er blank eller utgått.
  - Det er krav om obligatorisk undervisning og oblig er ikke gjennomført.
  - Studenten er meldt til undervisning med tilbudsstatus V (venteliste).
 • Kriteriene for en av SM-kodene, som hindrer oppmelding, er oppfylt (unntak er TermregMulig=N).

I tiden mellom påmeldingsperiode og etteranmeldingsperiode kan studenten vurderingsmelde seg, men ikke undervisningsmelde seg. I denne perioden må studentene få beskjed om at de må komme tilbake for å gjennomføre undervisningsoppmelding.

 

Ny vurdering

For emner som ligger i tidligere semestre kan studenten melde seg til ny vurdering etter visse kriterier.

 • Studenten må ha resultat, som ikke er A eller Bestått (dersom emnet kun har bestått/ikke bestått)
 • Det må finnes vurderingsenhet.

For de emnene studentene har lov til å melde seg til ny vurdering, så vises knappen «Ta emnet på nytt».

Emneord: utdanningsplan
Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 22. feb. 2017 15:38