10.2 Bestillinger på Studentweb

Bestilling er et eget menypunkt fra hovedmenyen på Studentweb. Hvis modulvalget BESTILLING er aktivt, vil denne være tilgjengelig for studenten.

Det er også en direkte link til bestilling av karakterutskrift (papir) på siden Resultater. Dette er egentlig en link til gammel løsning for bestillinger før det fantes en egen modul for dette i Studentweb. Men denne linken fungerer nå på samme måte som andre bestillinger.

 

På siden kan studentene bestille:

  • Semesterkvittering på papir
  • Karakterutskrift på papir
  • Digitalt signert karakterutskrift
  • Digital studentbekreftelse
  • Politiattest

I tillegg kan du opprette lokale bestillingstyper som vil være tilgjengelig for studenten.

Aktivere bestillingstyper

For at bestillingsmodulen skal være tilgjengelig i Studentweb, må modulkoden BESTILLING settes til aktiv i bildet WebApplikasjon – Modulvalg. For å aktivere en bestillingstype, må den settes til aktiv i bildet Bestillingstype i Semesterregistreringsmodulen.

Tilgjengelige bestillingstyper

Semesterkvittering

Bestilling av semesterkvittering på papir gjelder for inneværende registreringstermin. Det er krav om at studenten må ha betalt semesteravgift og være semesterregistrert for denne terminen før semesterkvittering kan bestilles. Hvis enten betaling eller registrering står med N i registerkort, vil det ikke være mulig for studenten å opprette en bestilling av semesterkvittering. Studenten får beskjed om hvorfor bestilling ikke kan opprettes.

Etter å ha klikket på knappen "Bestill", kommer dialogen for bestilling. Studenten velger hvilken målform eller hvilket språk (hvis mulig) kvitteringen skal sendes på. I tillegg velger studenten om kvitteringen skal sendes til semesteradresse eller hjemmeadresse.

 

Studenten får en kvitteringstekst på siden om at bestillingen er sendt etter å ha trykket på den grønne "Bestill"-knappen. På hovesiden for Bestillinger vil studenten kunne se bestillingen med de valg som er gjort. Studenten kan også redigere eller trekke den helt frem til den er effektuert fra institusjonen sin side. Med redigering, betyr det at studenten kan endre både språkvalg og adresse.

Karakterutskrift (papir)

Bestilling av karakterutskrift på papir fungerer i hovedtrekk på samme måte som med semesterkvittering. Men det er ikke noe krav om fullført betaling eller registrering før bestillingen kan foretas. Den eneste kontrollen som gjøres, er mot antall dager som er gått siden forrige bestilling, dersom det er satt en verdi på bestillingstypen for antall dager som gå før ny bestilling. Studenten kan også gjøre noen flere valg med selve bestillingen.

Studenten kan velge blant følgende sorteringer av resultatene:

  • Om de skal sorteres kronologisk
  • Om de skal grupperes etter fag
  • Om de skal grupperes etter utdanningsplan, og i så fall hvilken

Studenten kan også krysse av for om karakterutskriften ikke skal sendes før sensuren foreligger i et eller flere emner hvor studenten er vurderingsmeldt, men hvor resultat ennå ikke foreligger.

 

 

Bestillingen av karakterutskrift kan også endres eller trekkes frem til den er effektuert.

Karakterutskrift (digitalt signert)

Studenten kan bestille en digital signert karakterutskrift som blir lastet opp på Studentweb i form av en PDF-fil.

PDF-en genereres ikke umiddelbart på skjerm, pga køordning ved webtjenesten, og blir lagt i studentens dokumentarkiv når den er generert.
På bestillingssiden får studenten beskjed om at det kan ta opptil xx antall minutter å lage karakterutskriften.

Bestillingen oppdateres som produsert når karakterutskrift er opprettet i dokumentarkivet.

Det er færre valg for studenten å gjøre for denne bestillingstypen enn ved karakterutskrift på papir. Valg av adresse er ikke er nødvendig. Sperre mot generering av utskrift før sensur foreligger i enkelte emner er heller ikke praktisk mulig for denne varianten.

Studenten kan ikke endre eller trekke bestillingen, da den effektueres ganske umiddelbart etter at bestillingen er gjort.

Merk at karantenefeltet (antall dager før stud. kan legge inn ny bestilling) ikke har noen innvirkning på denne bestillingstypen. Fordi alt gjøres automatisk, er det ikke lagt opp til begrensninger her.

Studentbekreftelse (digitalt signert)

Ved bestilling produseres én bekreftelse for hver av studentens aktive studieretter. Ferdig produsert bekreftelse legges i studentens dokumentarkiv. Sluttermin beregnes på samme måte som i Studentweb, beskrevet nederst på denne siden.

Politiattest (i begrenset pilot våren 2022, åpner for alle 1. august 2022)

Studenter på studieprogrammer som har krav om politiattest, kan bestille denne via Studentweb. Studenten begynner prosessen i Studentweb. Studentweb sender automatisk data om hvilke politiattester studenten trenger, og studenten kommer dermed til et ferdig utfylt skjema i politiets bestillingsløsning. Studenten fullfører bestillingen hos politiet, og mottar selv politiattesten derfra.

Forberedelser i FS

For at en student skal få lov å bestille politiattest, må følgende være på plass i FS:

Det må finnes en oppføring i bildet Lisenstype (kodemodulen, modulvalg Studieelem) som er koblet til riktig politiattestkode:

Eksempel på oppføring i bildet Lisenstype

I tillegg må lisenstypen kobles til studieprogrammet (i bildet Lisens-/attesttype for studieprogram i undervisningsmodulen), og "Kan bestilles via Studentweb" må settes til J:

Eksempel på oppføring i bildet Lisens-/attesttype for studieprogram der visning i Studentweb er aktivert

Dette betyr at det er mulig å fase inn bruken av Studentweb til politiattestsøknad gradvis for ett og ett studieprogram, dersom man ønsker det.

Bestille politiattest via Studentweb

Studenter på studieprogrammer med krav om politiattest får et varsel på forsiden i Studentweb dersom det ikke er registrert at politiattest er mottatt. Studenten kan trykke på lenken i varselet for å komme til bestillingssiden.

Varsel om bestilling av politiattest

På bestillingssiden får studenten informasjon om bestillingsprosessen. Studenten trykker på knappen Fortsett til bestillingen, for å starte prosessen.

Skjermbilde fra bestillingssiden som viser informasjon om bestillingen, samt knapp for å fortsette til selve bestillingsprosessen

Før Studentweb kan sende studenten videre til politiets bestillingstjeneste, må hun samtykke til overføring av data. Når studenten har samtykket, kan hun trykke på Start bestilling-knappen.

Bestillingssiden, studenten har samtykket til overføring av data, og kan starte bestillingen

Studenten fullfører bestillingen i politiets bestillingsløsning

Start bestilling-knappen åpner en ny fane der studenten kan logge inn i politiets bestillingsløsning med ID-porten. Her kommer hun til bestillingsskjema for politiattest. Dette er samme skjema som for "vanlig" politiattestsøknad, men studenten trenger ikke å fylle ut formål med attesten, og blir heller ikke bedt om å laste opp bekreftelse på formål, siden dette overføres automatisk fra Studentweb.

Brukerveiledning for søknadsprosessen hos politiet ligger på Politiets nettside.

Det blir logget i FS når studenten starter bestillingen

Når studenten trykker på Start bestilling-knappen, blir det opprettet en bestilling i FS (semesterregistreringsmodulen, bestillingsbildet). Denne bestillingen er en bekreftelse på at studenten har startet prosessen og samtykket til at data sendes over til politiet, og betyr ikke nødvendigvis at studenten har fullført bestillingen.

Studenten kan trekke tilbake samtykket til overføring av data

Studenten kan trekke samtykket i Studentweb etter at data er overført. Da vil politiet automatisk få beskjed om at samtykket er trukket, og det er ikke lenger mulig for studenten å bestille politiattest. For å få tilbake muligheten til å søke, må studenten samtykke og trykke på Start bestilling-knappen på nytt.

Når søknaden er fullført hos politiet, er det ikke lenger mulig å trekke samtykket.

Studenten mottar politiattesten i digital postkasse eller per post

Studenter som har digital postkasse, vil motta politiattesten digitalt. Hvis ikke, kommer den i posten. Politiet opererer per 20. mai 2022 med en saksbehandlingstid på 14 dager.

Studenten må levere politiattesten på vanlig måte

Det er foreløpig ikke laget noen løsning for at institusjonene kan motta politiattesten automatisk, så studenten må levere attesten hun mottar, på vanlig måte.

Publisert 21. feb. 2017 09:32 - Sist endret 20. mai 2022 11:00