3.2.Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter er første del av semesterregistreringssekvensen for studenter med utdanningsplan. Etter fullført registrering, vil siden være tilgjengelig for studenten gjennom Status og oversikt på utdanningsplanen.

Siden inneholder informasjon som din institusjon vil at studenten skal sette seg inn i. Om ønskelig kan du kreve at studenten må bekrefte informasjonen før hun går videre.

 

Informasjonstypene som skal brukes på denne siden bygges i bildet Planinformasjonstype (modul: Koder, Studelem). Her oppretter du en infotype med kode og navn og språk, perioden infotypen er gyldig, link til utfyllende informasjon og merknadstekst som blir den beskrivende teksten for studenten på Studentweb.

 

 

Merknadsfeltet har plass til 4000 tegn, men vi anbefaler å gjøre den så kort og beskrivende som mulig, og heller linke videre til en URL hvor studenten kan lese mer etter registreringen. Det kan være mange infotyper etter hverandre på denne siden, og mye tekst vil gjøre det tyngre å få med seg alt for studenten.

Når infotypen er opprettet, må den knyttes til studentens studieprogram for at hun skal se informasjonen som del av semesterregistreringen. Tilknytningen gjør du i Studieprogram samlebilde i FS og underbildet Planinfotype.

 

 

Du kan markere med J/N om studentene skal kvittere for at de har gjort seg kjent med innholdet.

Hvis det er satt krav om kvittering, får ikke studenten gått videre fra dette steget før hun har satt kryss ved de aktuelle infotypene. Studenten får tilbakemelding på hva som mangler, med rød ramme rundt den infotypen som mangler kvittering.

Du kan også med J/N markere om planinformasjonen er aktiv. Ikke-aktiv informasjon vises ikke på Studentweb.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 28. mars 2022 13:14