1.3. Grunnlagsdata for Studentweb

Statiske grunnlagsdata blir normalt overført til ekstern base en gang i døgnet. Dette gjøres ved hjelp av rutinen WebApplikasjon - Initier kopieringsjobb som finnes i bildemenyen i Semesterregistreringsmodulen (inntil videre er det to versjoner av denne rutinen, en som er merket Studentweb3 og som må brukes for den nye applikasjonen).

For å sette i gang nattlig overføring av grunnlagsdata, må du først registrere ønsket klokkeslett for start av jobben. Velg så funksjonen «Initier jobb». Da vil jobben gå hver natt inntil jobben slettes.

 

«Tvangskjør» kan benyttes dersom du ønsker å kjøre jobben manuelt. Dette gjøres normalt hvis du har endret noe i grunnlagsdataene som du ønsker skal få virkning straks.

Ved tvangskjøring kan du gjøre ulike valg for å angi hvilken informasjon som skal overføres. Dersom endringen f.eks. gjelder ett enkelt emne, så kan du velge å tvangskjøre for dette bestemte emnet. Det er gjerne et raskere alternativ enn å overføre all informasjon – som kan være tidkrevende.

Fra FS8.0 kan rutinen også kjøres med sted som utplukk.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 29. mars 2022 20:51