8.2 Svar på spørreskjema

I bildet Spørreskjemabesvarelse samlebilde lagres alle besvarelsene. Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke fnr. eller deltakernr være oppdatert. Alle svar for den enkelte besvarelse vil vises i dette bildet.

Når studenten er ferdig med å besvare et spørreskjema kommer det en kvitteringstekst. På siden Spørreundersøkelser står det grønn hake for "Besvart" bak de skjemaene som studenten har svart på.

Besvarelsene vises med studentens navn dersom de IKKE er anonyme. Anonyme besvarelser vises uten navn, men med besvarelsesid.

 

 

I bildet Spørreundersøkelse – person vises det hvem som har svart på anonyme spørreundersøkelser, men svarene vises ikke.

 

 

Rapporter

 

Rapport FS350.001 Svar på spørsmål gir oversikt over innkomne svar kan presentere krysstabell og statistikk for svarene.

Rapport FS350.002 Spørreskjemabesvarelse viser alle svarene fordelt på student eller kursdeltaker. Rapporten kan ikke kjøres for anonyme besvarelser.

Rapport FS350.003 Svarstatus for spørreundersøkelse viser status for innleverte besvarelser per studieprogram/kull, kurs eller sted - dr.grad.

 

Rapportene overholder eventuell begrensning i lesetilgang til enkelte saksbehandlere som registrert i bildet Spørreundersøkelse.

 

 

Publisert 14. feb. 2017 14:18 - Sist endret 28. mars 2022 16:50