2.4. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)

Fra og med 3.3.6 er Studentweb koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR).

Ved visning av profil, kontakter applikasjonen KORR for å laste ned mobilnr, e-postadresse og digital postkasseadresse.

Dersom studenten har oppdatert mobilnr og e-postadresse der, skal ikke mobilnr og e-postadresse kunne oppdateres i Studentweb. Da skal det legges opp en lenke til det stedet i KORR der søkeren/studenten selv skal kunne oppdatere denne informasjonen.

 

 

Data fra KORR hentes automatisk ved visning av profilsiden. Og det overføres til FS når studenten lagrer profilsiden. Dersom studenten bruker linken for å oppdatere data hos KORR, kan grønn knapp ved siden av kontaktopplysningene brukes for å oppdatere Studentweb med siste endringer. Det er da viktig at studenten lagrer profilsiden for at endringene skal overføres til FS.

Hvis det ikke finnes mobilnr eller e-postadresse i registeret, skal studenten ha mulighet til å oppdatere denne informasjonen i webapplikasjonen.

Det vil bli gitt varsel til studenter som ikke har opprettet digital postkasseadresse, med oppfordring om å ordne dette på Norge.no. Varselet vises i blå ramme over adressefeltene.Varselet må aktiveres under modulvalgene for applikasjonen. Modul PROFIL og egenskap DIGPOST.

 

 

 

Oppdatering av profil i og utenfor semregsekvens feiler hvis flere personer har samme e-postadresse

I databasen (FS) er det en sperre mot at to eller flere personer kan dele ekstern epostadresse. En slik sperre finnes derimot ikke i KORR. Dette innebærer at dersom epostadressen som finnes i kontaktregisteret allerede er registrert på en annen person i FS, får studenten feilmelding ved forsøk på å lagre profilsiden. Dette vil skje både i og utenom semesterregistreringssekvensen, og kan føre til at sekvensen ikke lar seg gjennomføre.

Det er gjerne to tilfeller hvor dette skjer:

  1. En annen person i FS har samme eksterne e-post
  2. Personen har en annen personforekomst med annet fnr som allerede har den samme eksterne e-postadressen

FS behandler begge likt; alle personforekomster er separate personer.

I det første tilfellet må studenten få beskjed om å registrere en annen adresse i KORR.

I det andre tilfellet kan dere søke etter den andre personforekomsten i person- eller søkerbildet og kjøre en personsammenslåing.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 28. mars 2022 11:12