3.1. Semesterregistrering

 
 

I FS brukes semesterregistrering for å markere at en student er aktiv et gitt semester. På registerkortet oppdateres om studenten har betalt semesteravgift (evt. har fritak for dette) og om studenten har gjennomført nødvendige registreringer gitt semester. Når begge deler har verdi J, så regnes personen som aktiv student. Unntaket for dette er dersom ugyldigstatus for registerkort er gitt verdi J.

Oppdatering av betaling gjøres i hovedsak fra betalingsmodulen, og i noen tilfeller via rutine (for dem som har fritak som innreisende utvekslingsperson) og manuelt for dem som er gitt fritak av annen grunn, eller som har betalt ved annen institusjon.

Modulen Semesterregistrering (SEMREG) har følgende egenskaper:

 

Egenskap

Beskrivelse

BETKRAV

Krav om betalt semesteravgift før student kan semesterregistrere seg

SRETTKRAV

Krav om studierett for å kunne semesterregistrere seg

 

Semesterregistreringen består av en fast sekvens med ulike steg som studenten skal gjennom. Utdanningsplanen er inkludert i sekvensen, og det er en egen avkortet sekvens for de studentene som ikke har utdanningsplan.

Stegene i sekvensen kan endres gjennom URL/Epost/Filnavn-feltet i modulkodene SEMREGUTD (med utdanningsplan) og SEMREG (uten utdanningsplan).

 

 

Hvert steg i sekvensen som studenten gjennomfører blir lagret fortløpende. Studenten kan avbryte sekvensen og fortsette på neste steg ved ny pålogging. Samtidig kan saksbehandler i FS-klienten se hvilke steg i sekvensen som er gjennomført. Bildet Registerkort har et eget underbilde, Sekvens, som gir denne informasjonen.

 

 

Semesterregistreringen er fullført når studenten har gått gjennom hele sekvensen og er kommet til kvitteringssiden.

Hvis studenten avbryter avbryter sekvensen (enten ved å logge av eller timeout) sendes det en kvitteringsepost for ikke fullført semreg. Tekstene for dette kan redigeres i "WebApplikasjon - Tekster"  i KM_SUBJ_IKKEF og KM_BODY_IKKEF

 

Studenter med utdanningsplan

 

For studenter med utdanningsplan, består sekvensen av følgende steg:

  1. Rettigheter og plikter
  2. Utdanningsplan
  3. Status og oversikt
  4. Min profil
  5. Spørreskjema (dersom dette finnes)
  6. Kvittering

Alle stegene i sekvensen vises øverst på skjermbildet, slik at studenten alltid skal ha oversikt over hvor hun er i sekvensen og hvilke steg som gjenstår.

 

 

Oppmelding til undervisning og vurdering skjer idet studenten går inn på utdanningsplanen. Det er altså ikke som med gammel Studentweb, hvor denne først måtte bekreftes for at meldinger skulle bli opprettet.

Meldinger om hvorfor studenten ikke ble meldt kan gis med en gang.

Studentene blir også meldt til emner med påmeldingstype MANUELL eller hvor feltet «Studentweb Oppmeld.» = N, dersom emnet er obligatorisk i utdanningsplanen.

Hvis en student går på flere studieprogram, og dermed har mer enn én aktiv utdanningsplan, vil alle utdanningsplanene være en del av sekvensen. Studieprogrammene kommer da samlet etter hverandre.

 

Studenter uten utdanningsplan

For studenter uten utdanningsplan består sekvensen av følgende steg:

  1. Min profil
  2. Aktive emner
  3. Spørreskjema (hvis aktuelt)
  4. Kvittering

 

 

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 28. mars 2022 12:13