7.1. Resultater

På denne siden kan studenten se alle sine resultater, både interne og eksterne, med oppnådde kvalifikasjoner og informasjon om statistikk. Resultatsiden viser frem samme informasjon som på en karakterutskrift, med den forskjell at studenten har mulighet til å krysse av for at alle resultater skal vises, ikke bare gyldige. Siden viser også delresultater.

Siden inneholder linker for å opprette klagesak for eksamen, import av resultater fra utenlandsk institusjon (EmRex), bestilling av karakterutskrift og informasjon om rapporterte data til Lånekassen.

Følgende modulegenskaper gjelder for modul eksamensresultater – modulkode VURDRES:

 

Egenskap

Beskrivelse

ALLEDELER

Om alle eksamensdeler skal vises (også deler som ikke er markert med 'Vitnemål')

EMREX_IIS

Institusjonsid for hjemmeinstitusjon (domene - f eks hioa.no)

EMREX_IMP

Tilknyttet EMREX-nettverket for import av utenlandske resultater

EMREX_UND

Føre studenten til spørreundersøkelse for EMREX field trial

INKLMELD

Ta med resultater fra vurderingsmelding, med beh.status KO

KLAGEURL

URL til informasjon om klagerett for vurderingsresultater.

KUNGYLD

Om kun gyldige resultater skal vises - pr default

MINKANDSTA

Minimum antall kandidater for at statistikk skal genereres. I verdifeltet oppgis antall kandidater som skal ha fullført eksamen for at karakterfordelingstall skal vises.

VISKNR

Visning av kandidatnr

VISKUNDATO

Fremvisning av kunngjøringsdato

 

Modulkoden KVALIFIK må være aktiv for at oppnådde kvalifikasjoner skal vises. Kvalifikasjonene vises øverst på siden, over tabellene som inneholder vurderingsresultatene. Navnet på kvalifikasjonen, studieprogram og oppnådd dato vises.

 

 

Tabellen «Resultater» viser alle interne vurderingsresultater som studenten har oppnådd, inkludert delvurderinger der hvor det finnes samlet resultat på toppnivå (helhet). Studenten kan velge om bare gyldige resultater skal vises eller om alle resultater skal vises. Hvis modulvalget KUNGYLD = J, så er «Bare gyldige resultater» default visning.

 

 

Følgende informasjon vises:
Semester, emnekode, emnenavn, vurderingsordning, navn på vurderingskombinasjon, eksamensdato, kandidatnummer, resultat, studiepoeng, statistikk og kunngjøringsdato.

På nederste rad i tabellen summeres antall studiepoeng.

Knapp «Ta emne på nytt» vises i tabellen ved siden av emner hvor studenten kan ta emnet på nytt. Det må finnes en fremtidig vurderingsenhet, studenten kan ikke ha beste mulige resultat og studenten må ha lov til å melde seg til ny vurdering. Det blir gjort kontroll av antall gyldige forsøk.

Knapp «Begrunnelse/klage» vises under resultater, både helhet og deler, hvor fristen for begrunnelse eller klage ikke er gått ut. Knappen oppretter ikke sak direkte, men fører studenten til siden for begrunnelser og klager, hvor da denne eksamen er forvalgt når studenten skal velge type klagesak. NB! Funksjonen er ikke i prod. per versjon 3.3.8.

Det er en egen tabell for deler der samlet resultat ikke er beregnet. Det er for at studenten skal se delresultater før det finnes et gyldig resultat på helheten. Tabellen inneholder enkeltstående deler uten informasjon om studiepoeng. Knapp for «Klage/begrunnelse» vises så lenge fristen for å be om begrunnelse eller klage på resultatet ikke er gått ut.

 

 

Eksterne resultater vises i egen tabell.

 

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 16:19