9.1 Søknader og sakstyper

Gjennom søknadsmodulen skal studenter kunne opprette ulike søknader i forbindelse med sitt studium. I første omgang er modulen begrenset til å gjelde søknader knyttet til godkjenningssaker, men den vil etter hvert også gjelde andre typer søknader. Dette kan være søknad om studiepermisjon eller søknad om tilrettelegging av eksamen.

Søknader som opprettes av studenter blir opprettet som saker i FS og skal inngå i øvrig saksflyt (applikasjonen Flyt, som er under utvikling, vil bli et verktøy for saksflyt og saksbehandling av slike saker).

Modulvalg

Modulkoden SOKNAD må være aktiv for at søknadsmodulen skal benyttes. Modulen inneholder følgende egenskaper:

 • GODKJENDRE: Om studentene kan endre søknad om godkjenning av ekstern utdanning.
 • GODKJTREKK: Om studenten kan trekke søknad om godkjenning av ekstern utdanning.
 • GODKJUTD: Om studenten kan sende inn søknad om godkjenning av ekstern utdanning.

Sakstyper

Innen godkjenning, er det opprettet fem ulike felles sakstyper som studenten kan opprette via Studentweb. I tillegg til disse felles sakstypene kan institusjonene opprette egne lokale sakstyper. 

 • Innpassing av eksterne emner eller delstudier
  For studenter som skal innpasse ekstern utdanning i et studieprogram (brukes både for delstudier underveis i et studium og eksterne studier avlagt før påbegynt studium ved nåværende institusjon). Søknaden gjelder både for norsk og utenlandsk utdanning. Det er krav til at studenten har eller har hatt opptak til et studieprogram ved institusjonen. Person uten studierett i basen får ikke lov til å gå videre i søknadssekvensen.

 • Forhåndsgodkjenning av emner til utveksling:
  For studenter som skal reise på utveksling innenfor et studieprogram. Gjelder både for opphold i Norge og i utlandet. Krav til at studenten har eller har hatt opptak til et studieprogram ved institusjonen som søknaden skal knyttes til. Person uten studierett i basen får ikke lov til å gå videre i søknadssekvensen.

  NB! For studenter som skal søke om forhåndsgodkjenning vil det i de fleste tilfeller være;:
  a) Registrert en eller flere søknader om utveksling i Søknadsweb/FS
  eller
  b) være registrert et utvekslingsopphold (utvekslingsperson og en ubehandlet forhåndsgodkjenning) i FS.
 • Godkjenning av realkompetanse
  For studenter som har ikke-studiepoengsgivende praksis/kurs som de ønsker å få godkjent til erstatning for interne emner i utdanningsplanen. Krav til at studenten har eller har hatt opptak til et studieprogram ved institusjonen.
 • Godkjenning av forkunnskaper
  For studenter/privatister som skal avlegge emner som har forkunnskapskrav, og noe som tilsvarer forkunnskapskravet er avlagt ved en ekstern institusjon. Personen må være registrert i FS, men det er ikke krav om aktiv studierett, slik at privatister også kan søke.
 • Annen type sak
  Dette valget omfatter søknader om praksis eller områder der søker ikke helt selv vet hvilken kategori som skal brukes. Søknadstypen annet tillater også personer uten opptak til studieprogram å søke. Men personen må finnes i institusjonens FS-base fra før, og kunne logge seg inn i Studentweb.

Opprette og vedlikeholde sakstyper

I bildet Godkjenningsaktype kan du administrere de ulike søknadstypene.

 • for at sakstypen skal være tilgjengelig på Studentweb, kreves dermed følgende:
  • Feltet "Kan utføres via Studentweb" = J.
  • Feltet "Aktiv" = J.
 • opprette beskrivelser av sakstypen som vises i Studentweb
 • knytter spørsmål til en sakstype som studenten skal besvare når hun sender inn søknader av en gitt type
 • bestemme om søknadsskjemaet for søknadstypen skal inneholdet dokumentopplasting eller innhenting av eksterne resultater fra utlandet (EMREX)

I brukerdokumenasjonen om bildet Godkjenningssakstype (intern lenke) finner du mer informasjon om hvordan du oppretter og vedlikeholder sakstyper.

Direktelenking til søknadsskjemaer

Det er mulig å opprette dyplenker direkte til første steg i søknadssekvensen for en gitt sakstype. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å gi studenten en direktelenke til riktig søknadsskjema, f.eks. via en e-post, nettside o.l. 

Lenke til et søknadsskjema i Studentweb bygger du opp på følgende måte:

 • [URL til Studentwebweb]/soknadNy.jsf?sakstype=[sakstypekode]
 • Eksempel: https://fsweb.no/studentweb/soknadNy.jsf?sakstype=FORHÅND

Ved bruk av Chrome, Firefox og Edge vil lenker med sakstypekoder som inneholder bokstavene Æ, Ø og Å fungere helt fint. I Internet Explorer fungerer det ikke når lenken inneholder Æ, Ø eller Å. Det er derfor anbefalt å bruke sakstypekoder uten Æ, Ø eller Å og uten spesialtegn.

For at lenken med sakstypekoder som inneholder Æ, Ø eller Å skal fungere i Internet Explorer, må disse tegnene erstattes. Eksempel: https://fsweb.no/studentweb/soknadNy.jsf?sakstype=FORH%C3%85ND

Publisert 16. juni 2017 09:18 - Sist endret 28. mars 2022 17:52