10.3 Hente bestillinger fra FS

Når bestillingen er gjort på Studentweb, skal gjerne disse hentes ut fra FS for videre behandling av saksbehandler. Noen bestillingstyper, som semesterkvittering og karakterutksrift, er knyttet til bestemte rapporter slik at de lett kan hentes ut og effektueres.

Alle typer bestillinger blir registrert i bildet Bestilling (modul: Semesterregistrering). I bildet kan du søke opp bestillinger bl.a. knyttet til en bestemt bestillingstype eller en enkeltperson.

Bestilling

Enkeltperson søkes opp via studentnr, fødselsnr. eller etternavn/fornavn.

Type bestilling vises fra nedtrekksliste over mulige bestillingstyper. Merk at karakterutskrift på papir foreløpig er utelatt fra denne oversikten, da denne egentlig tilhører en gammel variant av bestillinger.

Ettersom det er mulig å bestille på flere språk, vises disse under Språk 1 og Språk 2. Engelsk er i denne sammenhengen Språk 1, mens bokmål/nynorsk er Språk 2.

Du kan se datoene for når bestillingen er gjort og eventuelt produsert.

Søker du opp flere rader sorteres de etter dato bestillt (siste bestillinger først).

Det er mulig å filtrere på å vise kun ikke-produserte

 

Semesterkvittering

Bestilte semesterkvitteringer kan hentes gjennom rapporten FS352.002 Semesterkvittering.

Rapporten har forskjellig utplukk. Du må velge utplukk "Bestilling" og så fylle ut riktig registreringstermin. Kryss av for "Oppdater kvittering skrevet" for at bestillingen skal bli registrert som effektuert.

NB! Når du kjører rapporten, kommer adressedialogen som spør om hvilken adresse den skal sendes til. Denne gjelder bare for de andre utplukkene. Semesterkvitteringen vil alltid bli påført den adressen som studenten har valgt under bestillingen.

 

Karakterutskrift (papir)

For karakterutskrifter finnes det en egen rapport for å hente bestillinger fra Studentweb; FS600.002 - bestilling Studentweb.

Rapporten er nærmere beskrevet under vurderingsdokumentasjonen.

 

 

Publisert 21. feb. 2017 09:31 - Sist endret 28. mars 2022 19:55