11.4 Oppfølging av klagesaker i FS

Når studentene sender inn forespørsler om begrunnelser eller klager på eksamen, må dette følges opp av saksbehandlere i FS. Alle saker blir opprettet som en sak i bildet Begrunnelse og klage i Vurderingsmodulen.

Bildet og prosedyrer rundt klager i FS er beskrevet nærmere i vurderingsdokumentasjonen.

Det er likevel gjort noen endringer i bildet som følge av klagemodulen på Studentweb, og det planlegges ytterligere endringer av funksjonalitet i bildet for å tilrettelegge for en mer elektronisk og automatisk saksgang i klagesaker. Dette kapittelet vil bli fortløpende oppdatert etter hvert som disse endringene trer i kraft. Målet er at saksbehandlere kan varsles om nye klagesaker og at sensorer kan varsles om f.eks. nye forespørsler om begrunnelser.

Ettersom bildet inneholder ulike sakstyper, og en del av feltene ikke er relevante for alle sakstypene, vil de være grået ut/inaktive avhengig av hva slags type klagesak det gjelder.

 

For sakstypen BEGRUNNELSE er det følgende felter som er spesielt relevante:

 • Dato begrunnelse bedt om.
 • Vedtak formidlet
 • Status ferdigbehandlet
 • Evt journalnummer
 • Informasjon om kommisjon

 

 

Når begrunnelsen er overført fra f.eks. Fagpersonweb, vil den vises som et grønt dokumentikon ved siden av vedtak-feltet. 

 

For saker av type SENSUR er det følgende felter som mest relevante:

 • Dato klage mottatt
 • Ny kommisjon
 • Dato sendt klagekommisjon
 • Sensurfrist
 • Vedtak
 • Dato vedtak formidlet
 • Status ferdigbehandlet
 • Evt journalnummer

 

 

For saker av type FORMELL er det følgende felter som mest relevante:

 • Tekst (klage)
 • Frist for å klage på vedtak
 • Dato klage mottatt
 • Vedtak
 • Dato vedtak formidlet
 • Status ferdigbehandlet
 • Merknad vedtak
 • Evt journalnummer

 

Klageteksten fra studenten vises i feltet Klage (student).

Ved siden av feltet vises eventuelt vedlegg som grønt dokument-ikon. Du åpner vedlegget ved å klikke på ikonet. 

 

Publisert 1. mars 2017 17:25 - Sist endret 29. mars 2022 16:15