14-1 Fremvisning av registrert oppmøte

Eksempel på fremvisning av registrert oppmøte i Studentweb

I denne modulen får studenten oversikt over oppmøte som er registrert i Fagpersonweb eller direkte i FS. Modulen viser oppmøte fra og med forrige registreringstermin, for emner der studenten har en aktiv undervisningsmelding.

For hver undervisningsaktivitet listes opp alle oppmøtetidspunkter der studenten har fått registrert oppmøte. Fravær vises bare hvis det finnes minst én student som har fått registrert tilstedeværelse på samme tidspunkt. Dersom den som har registrert oppmøte, har lagt inn en merknad, vises denne i lista, men kun hvis studenten er registrert som møtt.

 

Publisert 15. okt. 2020 10:01 - Sist endret 28. mars 2022 23:27