1.1. Om Studentweb

Studentweb er en web-applikasjon som omfatter kommunikasjon mellom studenter og informasjon i FS-databasen.

Studentweb inneholder følgende moduler:

 • Semesterregistrering
 • Studier – med utdanningsplaner
 • Aktive emner – med mulighet for oppmelding til undervisning og vurdering utenom utdanningsplan
 • Resultater
 • Min profil – med bl.a. adresseopplysninger og samtykke
 • Betaling
 • Dokumenter
 • Spørreundersøkelse
 • Oppgaveinnlevering
 • Søknader (ikke i prod. per versjon 3.3.8)
 • Bestillinger
 • Oppmøte – informasjon om registrert oppmøte på undervisning.
 • Begrunnelse og klage (ikke i prod. per versjon 3.3.8)
 • Framdriftsrapportering for PhD-studenter
 • Saksbehandlerinnlogging

Applikasjonen er laget med et verktøy kalt JBoss, og følgende deler inngår i systemet:

WebKlient (f eks Chrome, Firefox og Internet Explorer): Verktøyet som brukes på den enkelte enhet der studenten kan bruke Studentweb.

WebServer: Den enheten som tar seg av kommunikasjonen mellom WebKlient og applikasjon.

JBoss applikasjonsserver (JBoss EAP6): Den serveren hvor applikasjonen kjører. Denne tar seg av oppbygningen av de sidene som skal presenteres for brukeren, tar seg av kontroller samt kommunikasjon mot FS-basen.

FS-ekstern-database: Databasen som JBoss-applikasjonen kommuniserer med. Denne basen er – i motsetning til produksjonsbasen – åpen for omverden. Basen har en del tabeller med rimelig statisk innhold (som inneholder oversikt over emner, eksamener, undervisning osv). Informasjon som gjelder studenter blir hentet fra produksjonsbasen ved hjelp av spesifikke funksjoner.

FS-produksjonsbase: Databasen med studentinformasjon (som en har tilgang til via den ordinære saksbehandlerklienten). Statisk informasjon blir jevnlig kopiert fra denne basen til ekstern-basen. Studentrelatert informasjon blir overført til og fra eksternbasen ved hjelp av funksjoner.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 5. jan. 2017 14:28