5.1. Om Aktive emner

På siden «Aktive emner» kan studentene se alle emner hvor de har en aktiv undervisnings- eller vurderingsmelding i det aktuelle semestret. Studenter som ikke har utdanningsplan skal kunne melde seg til undervisning og vurdering på denne siden, innen gitte frister.

Studenter med utdanningsplan kan også melde seg til emner utenom plan gjennom denne siden, gitt at de oppfyller kravene til oppmelding. De kan også knytte emnet til utdanningsplanen.

 

 

Alle vurderingsmeldinger vises. Undervisningsmeldinger vises for inneværende og senere terminer.

Meldinger fra forrige termin vises:

 • Til 31. januar for høstmeldinger
 • Til 10. august for vårmeldinger

 

Modulen UNDVURD styrer studentens muligheter for å oppdatere undervisnings- og vurderingsmeldinger.

Modulkoden UNDMELD, Undervisningsmeldinger med opptaksinformasjon, har følgende egenskaper:

 

Egenskap

Beskrivelse

EMLINKTPL

Om link til emne skal vises i stedet for link til timeplan

VISPOENG

Om poenginformasjon skal vises for studenten

 

Modulkoden VURDMELD, Vurderingsmeldinger med eksamensplan, har følgende egenskaper:

 

Egenskap

Beskrivelse

EKSAMEN

Om ordet «eksamen» skal brukes istedenfor ordet «vurdering».

SEMREGKRAV

Krav om semesterregistrering før student kan se vurd.meldinger.

VISEKSPLAN

Om eksamensplaninformasjon skal vises

VISKUNDATO

Om kunngjøringsdato skal vises

VISSENDATO

Om sensurfrist skal vises

VISSPTILP

Om innvilgede spesialtilpasninger skal vises

 

 

Søk etter emner

På siden kan studenten søke etter emner for å melde seg opp til undervisning og/eller vurdering. Søk kan gjøres ut fra fire kriterier som kan kombineres:

 • Emnekode
 • Emnenavn
 • Fag (fra nedtrekksliste)
 • Fakultet (fra nedtrekkliste)

 

 

 

Studentweb vil hente alle resultater som matcher søket, uavhengig av om studenten har studierett på emnet eller ikke. Men studenten får ikke frem knapp for å velge emnet med mindre han har adgang til å melde seg til undervisning eller vurdering i emnet.

Kun 20 søkeresultater blir vist per side.

Kriterier for å kunne opprette eller endre undervisnings- og vurderingsmeldinger defineres i emne samlebilde, vurderingskombinasjonen, vurderingsenheten, undervisningsenhet og undervisningsaktivitet.

Avhengig av tilganger og frister, kan studenten:

 • Melde seg vurdering og velge en eller flere av følgende: tid, målform, sted, oppdatere tittel
 • Endre på vurderingsmeldingen
 • Trekke seg fra vurdering
 • Melde seg til undervisning
 • Melde seg til undervisningsparti
 • Søke om undervisningsparti
 • Flytte undervisningsmelding til senere termin
 • Trekke seg fra undervisning
 • Takke ja/nei til tilbud om opptak til undervisning

 

Studenten får tilbakemelding på hvorfor det ikke er lov til å opprette eller endre undervisnings- og vurderingsmeldinger. F.eks. hvis studierett på emnet mangler, frister har gått ut eller det er før påmeldingsstart. Det er ikke mulig å melde seg opp før dato og klokkeslett for påmeldingsstart.

 

Sekvens for oppmelding

Som for utdanningsplaner, er det en egen sekvens for oppmelding via Aktive emner. Sekvensen består av følgende trinn:

 • Undervisningsmelding
 • Vurderingsmelding
 • Legge emne til utdanningsplan
 • Kvittering

 

 

Steget for å legge emne til utdanningsplan er avhengig av studenten har en emnekombinasjon i utdanningsplanen hvor dette emnet kan høre hjemme, som f.eks. kombinasjoner av type valgemner eller fritt valgte emner.

 

Emnebegrensning

 

I Student samlebilde kan du registrere eventuelle emne- eller fagbegrensninger.

Kontroll av fag/emnebegrensning utføres ikke når et av disse tilfellene
gjelder:

Emnet har status_studierettKrav <> «J».

Hvis emnet er med i Emne_I_Studieprogram med Krev_Emnevalg = N og
studenten har gyldige studierettsdatoer for dette programmet i
StudieprogramStudent, og en av disse oppfylt:

 • BegrensetStudieRettStatKode er uten verdi
 • BegrensetStudieRettStatKode er FULLFINF
 • BegrensetStudieRettStatKode er BETINGINF og studienivåkode er 50
 • BegrensetStudieRettStatKode er BETINGINF og studienivåkode er 60 og emnetypekoden er UNDERVISN

 

Hvis kontrollen på emne/fagbegrensningen så skulle tilsi at studenten
ikke skal kunne melde seg til vurdering, så kan det likevel bli lov å
melde seg i emnet hvis minst ett av disse tilfellene gjelder :

Emnet har Status_Emneadgang = 'J' og studenten har GSK og emnet finnes
i studentens plan i Studentweb med gyldige studierettsdatoer.

Emnet er med i studentens plan i FS for et studieprogram med gyldige
studierettsdatoer.

Studenten er tatt opp til undervisning i emnet (dvs tilbudsstatus lik
I/S, og svar_pa_status er J eller uten verdi, og Status_Fremmote_Und er
J eller uten verdi).

Dersom studenten har to eller flere gyldige studieprogrammer hvor det
ene har emne/fagbegrensning mens det andre ikke har det, og emnet finnes
i begge programmene, så kan det bli lov å melde seg til emnet selv om
emnet ikke finnes i listen over lovlig emner i programmet hvor det er
begrensning.

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 15:49