8.1 Spørreskjema og -undersøkelser

Modulkode SKJEMA må være aktivt for å benytte spørreskjema på Studentweb.

Du har mulighet til å lage et spørreskjema som studentene kommer til etter at de har bekreftet utdanningsplanen eller som et eget menyvalg. Hvis du legger spørreskjemaet inn i semesterregistreringssekvensen må alle studenter svare på det. Hvis du kun legger det i menyen blir det valgfritt for studentene å svare på spørreskjemaet. Spørreskjema-funksjonen brukes også til fremdriftsrapportering for ph.d.-kandidater.

 

 

Spørreundersøkelser opprettes i FS, i modulen Semesterregistrering. Følgende tre bilder brukes til å sette opp en undersøkelse:

  • Spørreskjema samlebilde
  • Spørsmål samlebilde
  • Spørreundersøkelse

 

 

Hvis du velger anonymt svar vil svarene til studenten være anonyme og lagres uten tilknytning til studenten, men det lagres at studenten har svart.

Alle spørsmål som er markert som aktive eller er innenfor perioden vil vises. En kan velge om studentene enten skal velge mellom ulike svaralternativ eller fritekst. Dersom en ønsker å lage svaralternativer må de opprettes i undervinduet. Det er kun aktive svaralternativer som vises på StudentWeb. Det er tillatt med både flerverdisvar og fritekstsvar på samme spørsmål.

Spørsmålene defineres i bildet Spørsmål samlebilde. Teksten kan være på bokmål, nynorsk eller engelsk. For hvert spørsmål angis følgende:

 

  • Fritekstsvar: Om svareren skal kunne skrive en tekst til svar
  • Flerverdisvar: Om svareren skal kunne markere flere alternativer.
  • Besvares av student: Om spørsmålet skal besvares av studenter
  • Besvares av fagperson: Om spørsmålet skal besvares av fagpersoner. Dette gjelder framdriftsrapportering for doktorgradskandidater.

I undervinduet Lovlig svar, kan du definere de ønskede svaralternativene. De lovlige svarverdiene må ha en kode og en tekst. Det er svarverditeksten som vises på Studentweb. Det er ønskelig å kunne angi om svar alternativene skal presenteres som enten radio-knapper eller nedtrekkslister.

Du kan angi at studenten skal prioritere svarene.

I bildet Spørreskjema kan du angi om det kreves svar. Dersom det er satt J i feltet Krev svar, så må studenten svare for å kunne lagre og levere skjemaet.

Hvis du ønsker at enkelte svar skal føre til at studenten må svare på noen andre spørsmål kan du i feltet ”Svaret skal medføre presentasjon av spørsmål i skjema” oppgi skjemanavnet til dette spørreskjemaet.

Flerverdisvar tillater også at du setter J i feltet Fritekstsvar. Da kommer det et svaralternativ Annet, med en tekstboks hvor du må angi et svar.

 

 

I bildet spørreskjema defineres det enkelte spørreskjema. Du angir type undersøkelse: Studentweb, delskjema eller fremdrift.

Du må oppgi både skjemanavn og menynavn. Det er menynavnet som vises i menyen på Studentweb.

I feltene for "Beskrivelse" kan du beskrive og forklare spørreskjema. Denne teksten kommer frem i Studentweb ved å trykke på hjelp.

I undervinduet Spørsmål legger du inn spørsmålene og angir rekkefølge. I eksemplet nedenfor er forklarende tekst lagt inn i undervinduet Tekst med rekkefølgenr. 1, mens spørsmålene er lagt inn i undervindu spørsmål med rekkefølge 2 og 3.

 

 

 

I bildet Spørreundersøkelse angir du kode for spørreskjemaet og datoer for start på undersøkelsen og frist for både student og fagperson.


Du kan oppgi sekvensnr for Semesterregistreringssekvensen og frittstående modul i Studentweb. Så kan en undersøkelse inngå i semesterregistreringen (og som alle da må besvare) eller kun inngå i Studentweb-menyen. Den er da frivillig å besvare.


I undervinduet Studieprogram kan du begrense hvem som kan besvare denne ved å knytte spørreundersøkelsen til studieprogram og/eller kull. Dersom det ikke oppgis noe her vil alle kunne besvare den.

Begrens lesetilgang=J gjør svarene synlig for bare de som er registrert i underbildet Saksbehandler - begrenset tilgang, samt saksbehandleren som opprettet undersøkelsen. For å oppdatere denne statusen eller listen over saksbehandlere kreves at man har opprettet undersøkelsen eller har rollen FS_SYSEIER.

 

Et spørreskjema som studenten får se kan for eksempel se slik ut:

 

 

Publisert 14. feb. 2017 14:18 - Sist endret 28. mars 2022 16:50