2.2. Forside

Forsiden til Studentweb består av tre elementer:

 • Informasjon om registrering (i registreringsperioden)
 • Kommende hendelser
 • Varselmeldinger

 

I en aktiv registreringsperiode vil studenten få en oppfordring om å semesterregistrere seg i form av tekst og en stor, grønn knapp som tar studenten med videre til sekvensen for registrering.

Meldingen og knappen vil være synlig helt til studenten gjennomfører registreringen og så lenge registreringsperioden er aktiv.

 

Hvert ledd i semesterregistreringssekvensen blir lagret når studenten går videre til neste ledd. Hvis studenten avbryter sekvensen før registreringen er helt fullført, vil det på forsiden vises en oppfordring om å fortsette registreringen. I tillegg vises informasjon om hvilke ledd i sekvensen som studenten har gjennomført. Den grønne knappen fører da studenten til det neste leddet i sekvensen som ikke er gjennomført.

 

 

Kommende hendelser vises i en egen bok på forsiden. Dette er snakk om vurderingsmeldinger med en av følgende frister:

 • Eksamensdato
 • Uttak av oppgave
 • Innleveringsfrist

Fristene vises separat. Under kolonnen «Informasjon» fremgår det tydelig hva slags frist det er snakk om.

Studenten kan klikke på emnekoden for å komme rett på emnet under «Aktive emner», og dermed få all utfyllende informasjon om undervisning og vurdering for dette emnet.

 

 

Varselmeldinger vises også i en egen boks. Dette er meldinger av varierende viktighetsgrad som studenten trenger eller har nytte av å få informasjon om. Det gjelder meldinger om:

 • Semesterregistrering
 • Betaling
 • Politiattester
 • Manglende meldinger om undervisning eller vurdering
 • Takke ja/nei til tilbud om undervisning
 • Oppfordring om å importere resultater via Emrex etter endt utvekslingsopphold.

 

Meldingene sorteres etter tre viktighetsgrader:

 • HASTER – markert med rød trekant
 • VIKTIG – markert med oransje trekant
 • INFO – markert med blå «i»

 

I tillegg til meldingen, vil det gjerne også følge med en link som tar studenten til den siden hvor han/hun kan ordne det som eventuelt er påkrevd. Eksempel: Når studenten får varselmelding om manglende betalt semesteravgift, vil den også inneholde en link til betalingssiden på Studentweb.

 

 

Institusjonene har mulighet til å legge inn egen tekst på forsiden som informasjon til sine studenter, dersom dette er ønskelig. Teksten vil komme i tillegg til den faste informasjonen.

I FS-klienten finnes det seks tekstkoder som kan brukes til dette formålet; SI_INFO1 til SI_INFO6. Det må merkes at den siste koden, SI_INFO6, kun gjelder studenter på program på doktorgradsnivå.

 

 

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 29. mars 2022 22:23