4.6. Status og oversikt

Formålet med Status og Oversikt (SoO) er at studenten skal få oversikt over studiet så langt, se hva som er gjennomført og få varsler om hva som eventuelt mangler.

SoO er en fane i utdanningsplanen. Under semesterregisteringssekvensen er SoO skilt ut som et eget steg.

Siden består av følgende elementer:

 • Oversikt over utdanningsplanen, med krav til studiepoeng og status for emner innenfor den enkelte emnekombinasjon.
 • Oversikt over veivalg – samme som under selve utdanningsplansiden, men uten mulighet til å endre.
 • Link til rettigheter og plikter.
 • Tabell over alle emner som ligger i utdanningsplanen med status for planlagte og oppnådde studiepoeng.

 

 

 

Selve status og oversikten viser utdanningsplanen med de krav som inngår i den enkelte emnekombinasjon og status for hvordan studenten ligger an til å oppfylle kravene.

Oversikten er sortert på emnekombinasjonene slik hierarkiet er oppbygd i FS. Den viser kun de kombinasjonene er tilknyttet studenten. For studenten blir disse kalt for grupper.

I parentes bak gruppens navn står det hvor mange studiepoeng som er planlagt i forhold til kravene i gruppen, f.eks (90/180). Det betyr at gruppen inneholder emner eller utdanningsplanelement som tilsvarer 90 studiepoeng mot kravet på 180. Studenten vil i tillegg se noen markeringer foran gruppenavnet:

 • Grønn hake betyr at planlagte emner/utdplanelement og antall studiepoeng oppfyller kravene i emnekombinasjonen, og at alle emner er bestått.
 • Ingen markering betyr at planlagte emner/utdplanelement og antall studiepoeng oppfyller kravene i emnekombinasjonen, men at ikke alle emner er bestått.
 • Rødt kryss betyr at enten planlagte emner/utdplanelement eller antall planlagte studiepoeng ikke oppfyller kravene i emnekombinasjonen.

Studenten kan klikke på en gruppe for å se eller skjule detaljer. Med unntak av øverste nivå, er gruppene i oversikten minimert når studenten kommer inn på siden. Ved å klikke på en gruppe, får studenten detaljer om krav og alle emner og utdanningsplanelement som inngår i denne gruppen. Her skal det stå tydelig for studenten om kravene er oppfylt eller hva som eventuelt mangler.

 

 

Det vil også være markeringer foran emnene/planelementene:

 • Grønn hake betyr at emnet er gjennomført og bestått.
 • Grå hake betyr at emnet ikke er gjennomført og bestått.

 

Alle krav må være oppfylt for at utdanningsplanen skal være komplett. Når både grupper, emner og planelementer er markert med grønn hake, betyr det at hele utdanningsplanen er komplett og alt innhold gjennomført og bestått.  Rutinen som kontrollerer dette er den samme som brukes for gradfangst basert på utdanningsplan.

Eksempel på komplett plan:

 

 

 

Tabellen nederst på siden viser alle emner, interne og eksterne, og utdanningsplanelementer som inngår i utdanningsplanen. Studenten kan se samlet hvordan det ligger an, hvor mange studiepoeng som er planlagt gjennomført, hvor mange studiepoeng som er oppnådd og enkeltresultater.

Studenten har mulighet til å sortere tabellen på følgende måter:

 • Semester (default sortering)
 • Gruppe (emnekombinasjon)
 • Emnekategori

 

 

Med utgangspunkt i den defaulte semestersorteringen, så viser tabellen følgende informasjon:

 • Semester. Emner som går over flere semester vises for alle semestre hvor det har vært undervisning, mens oppnådde studiepoeng vises kun for  det semestret hvor eksamen er avlagt.
 • Gruppe (emnekombinasjon).
 • Kulltrinn.
 • Emnekategori.
 • Resultat.
 • Oppnådde studiepoeng – med antall oppnådd studiepoeng per semester.
 • Planlagte studiepoeng – med antall planlagte studiepoeng per semester.
 • Total sum oppnådde og planlagte studiepoeng

 

 

Emneord: utdanningsplan
Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 15:18