4.3. Veivalg

Det er vanlig at studenten må foreta ett eller flere valg i løpet av studiet, enten det gjelder studieretning, fordypning eller spesialiseringer. På Studentweb definerer vi alt dette som veivalg.

Et veivalg representerer en emnekombinasjon i FS som er gjort valgbar for studenten. Det finnes tre varianter av disse:

  • Åpne veivalg, hvor studenten får direkte opptak ved valg
  • Lukkede veivalg, som krever opptak
  • Blandet veivalg, som inneholder både åpne og lukkede emnekombinasjoner

Reglene for hva som gjelder settes i Emnekombinasjon samlebilde. Det er egne felter for definisjoner av veivalg. Studentene kan prioritere mellom ulike veivalg og du kan angi hvor mange prioriteter studenten må gjøre.

 

 

I Emnekombinasjon er det også et eget bilde for du kan sette regler for hvilke kullstudenter som kan velge veivalget og for hvilken datoperiode det kan velges. Alle veivalgene på underliggende nivå får da samme datofrist – det er ikke mulig å forskjellig datoperiode for veivalg på samme nivå. Studenter vil se de gjeldende fristene på utdanningsplanen sin samt få varsel på forsiden frem mot fristen hvis de ennå ikke har foretatt et valg.

 

 

Veivalgene presenteres øverst på utdanningsplansiden. Det som vises er mulige veivalg som studenten ennå ikke har valgt eller veivalg som studenten allerede har gjort, med status for opptak der hvor det ikke gis automatisk plass på veivalget. Mulige knapper for veivalget er:

  • VELG – der studenten skal kunne velge
  • ENDRE – der studenten har mulighet til å selv endre veivalg (krever at STATUS_ENDRE_VEIVALG_SELV = J)
  • SLETT – der studenten har mulighet til å slette veivalget (krever også STATUS_ENDRE_VEIVALG_SELV = J).

 

 

Knapp for å velge veivalg vises inntil studenten har gjort et veivalg eller innenfor den tidsperioden for valg som eventuelt er satt i emnekombinasjonen. Knapp for å endre vises bare dersom studenten har lov til å selv endre veivalget (STATUS_ENDRE_VEIVALG_SELV = J). Det samme gjelder knapp for å slette veivalget.

For veivalg med direkte opptak, velger studenten en (eller flere) av retningene og det settes Opptak  til J. Hvis veivalg-emnekombinasjonen inneholder obligatoriske emner, blir disse automatisk lagt i studentens plan og undervisnings- og vurderingsmeldinger blir opprettet. Det er tillatt å endre veivalg frem til fristen utløper.

NB! Ved endring av veivalg så slettes emner og meldinger.

 

For veivalg med opptak, vil studenten kunne prioritere mellom de ulike veivalgene i henhold det som satt i Emnekombinasjonsbildet. Du bestemmer både hvor mange valg studenten skal kunne foreta og hvor mange studenten skal prioritere. I noen tilfeller er det ønskelig å kunne gjøre flere valg under et veivalg. Hvor mange valg som skal være mulig settes i Emnekombinasjonsbildet og feltet Antall valg.

Det er mulig å endre sine prioriteringer frem til fristen for veivalg utløper.

 

Opptak til veivalg må gjøres manuelt av saksbehandler i bildet Utdanningsplan (STATUS_OPPTATT = J/N). Etter opptak må rutine FS718.002 kjøres for å plassere obligatoriske emner tilknyttet veivalget.

For veivalg med både åpne og lukkede emnekombinasjoner kan ikke studenten slutte å velge før <tall_veivalg> åpne emnekombinasjoner er valgt (evt maks antall mulige valg er gjort). For alle åpne valg som er prioritert først, oppdateres studenten med J for opptatt på veivalget, og studenten kan dermed foreta emnevalg innenfor disse. Det vil si at alle valg som er prioritert før første lukkede emnekombinasjon, skal gi opptak.

Emneord: utdanningsplan
Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 14:17