1.4. Innlogging

Det finnes fire metoder for pålogging til Studentweb:

 

For å benytte Feide må det inngås avtale med Uninett, for ID-porten og eIDAS kreves det egen avtale med Digitaliseringsdirektoratet. Kontakt fs-support etter at dere har inngått avtale for å komme igang.

 

For å kunne logge inn i Studentweb, gjelder følgende:

  1. Brukeren må være registrert som student eller saksbehandler i FS.
  2. Student må ha GSK-konklusjon eller være tilknyttet et studentgrunnlag med J for ”Kan benytte Studentweb”.
  3. Student kan ikke være registrert med karantene fra egen eller andre institusjoner.

Hvis krav 2 er oppfylt, men ikke krav 1, vil Studentweb automatisk opprette en studentoppføring for personen for å gi personen tilgang til Studentweb.

Ved pålogging med fødselsnummer/PIN blir det gjort kontroll på antall siffer i fødselsnummeret og om nummeret er gyldig.

Brukeren må oppgi riktig PIN for å kunne logge inn. Dersom brukeren oppgir feil PIN tre ganger, så vil ikke ny innlogging kunne gjøres før ti minutter senere.

Hvis fødselsnummer eller pinkode er feil, så gis det et varsel om dette.

Påloggingssiden vises på samme det språket som er satt som standard i nettleseren. Dette kan endres på språkmenyen øverst til høyre.

Etter innlogging vil Studentweb vises på det språket som er registrert på person, og benytte denne videre i tekstfremvisninger. Studenten kan for øvrig når som helst i gjennomgangen endre målform/språk.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 29. mars 2022 20:51