3.3. Faktura

Betalingsmodulen viser alle fakturaer for student i inneværende semester og senere, der det gjenstående krav er større enn 0 eller der det foreligger innbetaling.

Følgende modulegenskaper gjelder for modulkode FAKTURA - modul BETALING:

(Semesterregistrering, Bilder, WebApplikasjon - Modulvalg)

Egenskap

Beskrivelse

FAKFRIST

Frist for generering av semfaktura

PAPIRAVG_D

Fakturadetaljtypekode ”Papiravgift”

SABETFRIST

Om generering av semreg-faktura er mulig. Evt Betalingsfrist i Url-feltet.

SAIHAVG_D

Fakturadetaljtypekode SAIHavgift

SEMAVG_D

Fakturadetaljtypekode semavgift

SEMAVG_F

Fakturatypekode semavgift

SRKRAVGEN

Om det kreves studierett for egengenerering av faktura

UNDMAT-D

Fakturadetaljtype for avgift på undervisningsmaterielll

VISFSEMBET

Vis betalinger forrige semester (kun frem til 31.07 og 31.12)

VISTEKST

Om fakturatekstene skal vises frem

VISUBFAKT

Om ubetalte fakturaer fra tidligere terminer skal vises frem

Faktura for semesteravgift

Opprette faktura i FS

Faktura for semesteravgift kan opprettes av saksbehandler i FS.

La studentene opprette faktura i Studentweb

Alternatvit kan institusjonen åpne opp for at studentene selv kan opprette faktura gjennom Studentweb. Studentene vil da få en grønn knapp for "Opprett faktura" på betalinggsiden sin.

For at studenten skal kunne generere semesteravgiftfaktura, gjelder følgende krav:

 1. Egenskapen SABETFRIST er aktiv (i bildet WebApplikasjon - Modulvalg).
 2. Oppgitt frist for å generere faktura eller betalingsfrist må ikke ha utgått (i bildet WebApplikasjon - Modulvalg).
 3. Egenskapene SEMAVG_D og SEMAVG_F er aktive og ført med riktig Fakturatypekode (i bildet WebApplikasjon - Modulvalg).
 4. Hvis egenskapen SRKRAVGEN er aktiv, så må stud ha studierett.
 5. Det er IKKE allerede opprettet en semavg-faktura for regterminen i reskontroen (Status_Semesteravgift=J)
 6. Det er IKKE registrert betaling på Registerkortet for regterminen (pga at det kan være unntak, dvs 'fritak' eller noe, som ikke er i reskontroen).
 7. Studenten har gyldig studentgrunnlag for regterminen.
 8. Studenten er ikke KUN PhD.
 9. Kombinasjonen av fakturatype og fakturadetaljtype er lovlig for de Fakturatyper som er AKTIVE.
  (Egenskapene PAPIRAVG_D, SAIHAVG_D, SEMREG_D har og angir aktiv faktype og kontrolleres mot tabellen Lovlig_Fakturadetaljtype.)

Dersom en student har flere fakturaer, så alle vises alle frem etter betalingsfrist, slik at den fakturaen som har kortest tid igjen til fristen vises først.

Det er kun fakturatyper som er markert med Vis Studentweb i bildet Fakturadetaljtype som vises frem.

Ved å klikke på fakturaen, får studenten se alle detaljene.

 

Studenten kan generere PDF av faktuaren for utskrift.

Publisert 5. jan. 2017 12:29 - Sist endret 28. mars 2022 13:47