6.3 Campus

Regler for oppmelding til eksamen  i forbindelse med campus

 

A. Om campus skal vises på vurdmeldingen og i nedtrekkesliste avgjøres på denne måten:

 1. Hvis institusjonen har kun én campus, så skal campus ikke vises (overstyrer pkt 2-3).
 2. Hvis emnet er knyttet til flere campuser, så skal campus vises.
 3. Hvis emnet kun er knyttet til én campus og student IKKE er aktiv studieprogramstudent på DEN campusen, så skal campus vises.

 

B. Automatisk oppmelding fra utdanningsplanen (ORD og HELHET)

1. Hvis det finnes KUN en campus blant vurderingsenhetene med ORD som er lik studieprogramstudentens campus:

 • Da velges vurd.enhetens campus (uansett status-felter).


2. Hvis det finnes mer enn én vurderingsenhet med ORD som har campus er lik studieprogramstudentens campus (dvs flere helheter/vurd.kombinasjoner, f.eks. skriftlig og muntlig):

 • Da velges vurd.enheten for den kombinasjonen merket default.

 • Hvis ingen av vurd.kombinasjonene blant disse er merket default: Ingen oppmelding.


3.  Hvis alle campuser på Vurd.enhetene med ORD er ulik studieprogramstudentens campus:

Den campusen som velges da er den som oppfyller alle disse tre kriteriene:

 • Vurderingskombinasjonen er merket med Status_Campus_Valgbar = J.

 • Vurd.kombinasjon er merket med Status_Default=J.

 • Vurderingsenheten sin campus har Status_Default=J.

Det betyr INGEN oppmelding når:

 • ingen vurd.kombinasjon er merket som både valgbar og default for campus.
 • Ingen av vurderingsnhetene har campus som er merket default.

 

C. Manuell oppmelding for helhet - valg i nedtrekksliste

1. Når studenten er aktiv studieprogramstudent og en vurderingskombinasjon er merket med Status_Campus_Valgbar = J:

 • Studenten kan velge blant alle campuser på vurd.enhetet for den kombinasjonen

 

2. Når studenten er aktiv studieprogramstudent og en vurderingskombinasjon er merket med Status_Campus_Valgbar = N:

 • Studenten kan velge blant vurderingsenheter hvor campus er lik en av studieprogamstudentens campuser.

 

3. Når studenten ikke er aktiv studieprogramstudent:

 • Studenten kan velge blant alle campus på vurd.enhet for alle vurd.kombinasjoner

 

Sortering i nedtrekkslista:

 • Vurderingsenheter for den terminen som er Eksamensterminen i Utdplanen er første kriterie.
 • Vurd.enheter for den vurd.kombinasjon merket default neste kriterie.       

 

D. Manuell oppmelding i KONT ved stryk på DELEKSAMEN

Finnes det minst én Vurd.enhet for delen hvor campus er lik den campusen som er i protokollen for delresultatet, kan studenten velge blant disse vurd-enhetene, og KUN dem.

Finnes det ingen Vurd.enhet hvor campus er lik campusen på delresultatet, kan studenten velge blant alle vurd.enheter som finnes for denne delen.

 

E. Manuell oppmelding i DELEKSAMEN når delen er bestått tidligere

Som idag: oppmelding KUN i den Vurderingstid som helheten har, og nå også med den campus helhetsmeldingen har.

NB: Generering av vurderingsdeler utifra helhet, gir samme campus på delene som på helheten.

 

F. Bytte campus på samme vurderingsenhet

Bytte av vurdering fra nedtrekkslista som medfører KUN bytte av campus, skal i FS ikke utføres som trekk og ny oppmelding, men som endring.

 

G. Nattjobben

Det er kun tabellen Campus_Vurdkombenhet som er med i nattjobben. Ingen andre campus-tabeller brukes på SW.

Publisert 23. nov. 2017 10:15 - Sist endret 8. jan. 2018 08:23