2.3. Min profil

På Min profil skal studenten få en samlet oversikt over informasjon som er lagret om seg selv. Siden samler all informasjon om adresse, målform, samtykke/akseptanse og pinkode. I tillegg kan studenten kunne velge hvilket bibliotek han/hun ønsker å ha sin hovedtilknytning til dersom det finnes flere aktuelle biblioteker.

Profilsiden er tilgjengelig gjennom toppmenyen på Studentweb, hvor studentens navn befinner seg, og er et steg i sekvensen for semesterregistrering.

Siden styres av modulen PROFIL, og følgende modulkoder inneholder egenskaper for modulen:

    • ADRESSE - Adressevisning
    • PROFIL – Min profil

 

Egenskaper for ADRESSE:

Egenskap

Beskrivelse

EPOSTEKST

Om ekstern epostadresse skal kunne endres *

HJEMADREND

Om hjemstedsadresse skal kunne endres

HJEMADRVIS

Om hjemstedsadresse skal vises frem

 

*  Hvis studenten er oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret, kan ekstern e-post uansett ikke endres i Studentweb.

 

Egenskaper for PROFIL:

Egenskap

Beskrivelse

BIBSYSSTED

Registrering av Biblioteket studenten ønsker å være knyttet til

DIGPOST

Info om å opprette digital postkasse på norge.no hvis de ikke har det.

KONTONR

Om studenten skal kunne se og oppdatere bankkontonr på Studentweb.

KONTPERSON

Kontaktperson

PINKODE

Om studenten selv skal kunne endre PIN

SPESTILP

Ønske om spesialtilpasning

SPRÅK

Om språk skal kunne endres på siden Min Profil

STEMMERETT

Stemmerettsted

VISSTUDNR

Om studentnr skal vises på startsiden i studentweb

 

Adresse

Studenten kan oppdatere både hjemme- og semesteradresse. Gjennom modulvalgene for ADRESSE, kan du legge inn sperring for både visning og oppdatering av hjemmeadresse eller bare oppdatering.

 

Studentweb har ikke lenger to adresseformat, norsk og internasjonal, men feltene for Postnummer eller Postnummer/Sted vil endre seg avhengig av hvilket land studenten fyller ut i landfeltet.

Adresseinformasjonen inneholder felt for c/o-adresse, gateadresse, postnr (eller postnr og sted) og land.

Postnummer brukes til utfylling av gyldig norsk postnummer.

 

Postummer og sted:

Ved norsk adresse hentes postnummer og sted automatisk på bakgrunn av verdien i feltet "Postnummer".

Ved internasjonal adresse hentes ingen informasjon og studenten fyller ut i form av fritekst.

 

Land:

Nedtrekkslisten henter informasjon fra LAND og LANDNAVN_NORSK eller LANDNAVN_ENGELSK. Landlisten matcher studentens språkvalg og sorteres alfabetisk på valgte språk.

Hvis studenten allerede har registrert et ugyldig land i adressen sin, f.eks. "Skottland" eller "Sverje", kommer dette navnet likevel med i nedtrekkslisten for å unngå feil ved lagring. Men student får varsel om å endre ugyldig land.

Ved valg av "Norge" som land, skal studenten bare fylle ut feltet "Postnummer". Ved valg av alle andre land, skal studenten fylle ut feltet "Postnummer og sted".

Når noen velger Norge som land i Studentweb, overfører ikke databasen Norge til FS, kun postnummeret. Landinfo skal kun med når det er annet land enn Norge.

Hvis en student allerede har et land utenom Norge som adresse, og så endrer til norsk adresse, slettes det utenlandske landnavnet fra FS. Tilsvarende gjelder hvis en student bytter fra norsk til utenlandsk adresse; norsk postnummer slettes da fra FS.

 

Telefon og E-post

Studenten oppgir nå kun mobilnummer på Studentweb (hjemmetelefon er tatt bort). Studenten oppgir også ekstern e-postadresse, mens e-postadresse fra institusjonen kun vises.

Men dersom studenten er oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR), vil det ikke være mulig å oppdatere mobilnummer eller ekstern e-postadresse i Studentweb. Da hentes informasjonen rett fra KORR, og studenten må logge seg inn i KORR for å oppdatere adresse.

 

Bankkonto

Hvis modulvalget KONTONR er aktivert, kan studenten se og oppdatere bankontonr. på Studentweb.

Dette forutsetter imidlertid at studenten har logget på via Feide eller ID-porten. 

 

Målform/språk

Dersom studentene kan velge målform som de benytter må, modulvalget SPRÅK aktiveres.          

Student kan velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk. Valgt språk/målform oppdateres i personbildet.

 

Stemmested

Dersom studenten skal angi stemmerettsted må modulvalget STEMMERETT aktiveres.

Studenten kan velge stemmerettssted fra nedtrekkslisten. Fakultet/Avdeling for studieprogrammets tilhørighet kommer i denne listen. Valgt stemmerettsted lagres i registerkortbildet.

Dersom studenten er knyttet til en stedkode-gruppe som ikke er et stemmerettssted, så prøver Studentweb å finne et stemmerettssted på nivået over.

 

Samtykke

Studenten skal kunne godkjenne bruk av ulike tjenester, f.eks. om utveksling av resultater med andre institusjoner eller bruk av bilder i undervisningen.

 

Modulegenskap AKSEPT må være aktivert. Selve tjenestene de skal godkjenne opprettes i bildet Akseptansetype.

Dersom det som skal godkjennes av studenten skal være en del av semesterregistreringssekvensen, må du sette inn et sekvensnr. Det blir da obligatorisk for studentene å besvare spørsmålet. Dersom du ønsker at det skal være valgbart for studenten oppgir du kun Sekvensnr studwebmodul.

 

 

Svarene fra studentene lagres i bildet Akseptanse for person.

 

Kontaktperson

Studenten kan registrere navn og kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post og/eller bostedsadresse) for sin kontaktperson. Registrering av kontaktperson er frivillig. Modulvalget KONTPERSON må være aktivert for at student skal kunne registrere kontaktperson.

Publisert 5. jan. 2017 12:27 - Sist endret 29. mars 2022 22:54