English version of this page

4.5. Legge til emner i utdanningsplanen

Det er egne tabeller for valg av emner i de semestre hvor det er mulig å legge til emner. Alt presenteres flatt, uten emnekombinasjonstre som studentene må forholde seg til, men det er en tabell for hver emnekombinasjon og valgstatus. Det vil si at hvis du i et semester har valgemner med både status «Valgbar» og «Minst x av…» så vises disse i forskjellige tabeller. Dette for at det skal bli lettere for studentene å se hva de skal velge.

 

 

Tabellene viser navn på emnekombinasjon og valgstatus i tillegg til link til beskrivelse, tilsvarende de andre tabellene i utdanningsplanen.

Studenten har visningsvalg mellom:

 • Vis tilgjengelige emner
 • Vis alle emner

Den første er default, og viser alle emner som er valgbare for studenten. Den andre viser alle emner, med forklaring på hvorfor de ikke kan velges.

Det er en egen sekvens for å legge til emner. Hvis det ikke skal gjøres valg på meldingene, opprettes undervisnings- og vurderingsmeldinger direkte. Hvis det skal gjøres valg, går studenten gjennom en sekvens for å melde seg til undervisning og vurdering. Valgene i sekvensen er avhengig av regler satt i grunnlagsdata.

 

 

I sekvensen må studenten velge en undervisningtermin eller trykke «Ønsker ikke undervisning» for å gå videre i sekvensen. Hvis det er lagt inn krav om undervisning, vil ikke «Ønsker ikke undervisning»-knappen være tilgjengelig. Studenten skal også velge eller prioritere blant undervisningspartier. Er det krav om dette, får ikke studenten gått videre i sekvensen før valget er gjort. Klikk på «Neste» vil føre til varselmelding som gir beskjed om hva som mangler.

I vurderingssteget må studenten velge en gyldig vurderingsenhet for å gå videre. Også her er det mulig å velge «Ønsker ikke eksamen» hvis reglene for emnet tillater det. Siste steg i sekvensen er en kvittering for gjennomført oppmelding.

Emnet legges til i den termin som det ble valgt fra.

 

Før et emne legges i planen kontrolleres følgende:

 • totalt vekting innenfor en emnekombinasjon skal ikke overskride maksimalkravet for vekting for denne emnekombinasjonen
 • hvis et emne har forkunnskapskrav må studenten være vurderingsmeldt til emner som er en del av kravet, ha bestått disse emnene eller emnene må være plassert i planen på et tidligere semester
 • når valget gjøres må man være innenfor perioden for melding til undervisning eller vurdering
 • det tas hensyn til ”gjelder kun studenter med startperiode” oppgitt på emnekombinasjonen
 • maksimalt antall emner innen for en gruppe skal ikke overskrides (emnevalgstatus)
 • maksimalt tillatt vekting innenfor en gruppe emner skal ikke overskrides (emnevalgstatus)

Hvis en eller flere av disse kravene ikke tilfredsstilles returneres det en melding til studenten om den konkrete årsaken.

 

Emneprioritering

På emnekombinasjonen angir du om det skal prioriteres blant de emnene som ligger under kombinasjonen. Feltet «Emneprioritering» er obligatorisk, så du må uansett ta stilling til dette med J eller N.

 

Skal det prioriteres, kan du angi antall emner det skal gis opptak i og antall prioriteringer som studenten skal gjøre. I tillegg kan du angi dato-periode for når emneprioritering kan foretas.

Alle emner som det skal prioriteres blant må ligge i samme emnekombinasjon. Det kan ikke ligge andre emner i emnekombinasjonen.

 

På Studentweb vises disse kombinasjonene i egne tabeller under headingen «Emneprioritering». Studenten får egen knapp som heter «Prioriter» som de trykker på for å starte sekvensen for emneprioritering.

 

Studenten må prioritere det antall emner som er angitt. Hvis det er mulig å ha emnene i andre semestre enn inneværende, vil sekvensen også inneholde et steg for valg av semester etter at prioriteringen av selve emnene er gjort.

 

 

Når emnet legges i planen er status_opptatt (student samlebilde -  emne - detaljer) blank, Når studenten får opptak til emnet må saksbehandler sette J i feltet status_opptatt. For de emnene som studentene ikke skal ta settes N. Når det står N i feltet blir emnet grået ut. Foreløpig er det ingen rutiner som setter disse verdiene.

 

Fritt valgte emner

For emnekombinasjoner merket med «Frie emnevalg» brukes fritekstsøk. På utdanningsplanen dette en egen tabell merket «Emnesøk».

Ved fritekstsøk kan studenten søke frem et emne ved:

 • emnekode
 • emnenavn
 • fag (nedtrekksliste)
 • fakultet (nedtrekksliste)

 

 

Som for øvrige valgbare emner vil det vises frem informasjon om emnet, omfang og en egen knapp for «VELG» dersom det er mulig å legge emnet til planen.

Ved frie emnevalg er det i utgangspunktet ingen begrensninger for hva studenten kan velge blant institusjonens emner, med unntak av gjeldende regler og perioder for oppmelding som er satt på emnet.

Du kan begrense valgmuligheten av emner i underbildet «Frie emnevalg». Her kan valget begrenses til å gjelde:

 • Stedkode
 • Fag
 • Studienivåintervall
 • Studierettkrav
 • Emnekategori
 • Startperiode kull

 

 

Det er mulig å sette opp kombinasjoner av begrensninger, for eksempel flere stedkoder, fagkoder eller studienivåintervaller. Studierettkravet kan være ulikt fra det ene stedet til det andre.

 

Merk at verdien som settes i studierettkrav her vil overstyre det som er satt på emnet.

Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 15:18