11.1 Innstillinger og klagetyper

Studenter har rett til å søke om begrunnelse på sensurvedtak, klage på sensur og klage på formelle feil ved eksamen. Bestemmelsene for disse tre klagetypene er nedfelt i universitets- og høgskoleloven, kapittel 5.

Fra versjon 3.3.9 er det nå mulig for studentene å opprette klagesaker gjennom Studentweb. Alle tre klagetypene støttes av Studentweb.

For å aktivere klagemodulen, må modulkoden KLAGE være satt til J.

 

 

Det lønner seg å gjøre et grundig forarbeid for å avgjøre hva slags klagetyper og vurderingskombinasjoner det skal være mulig å opprette klagesak på via Studentweb før dere aktiverer modulen.

 

Klagetyper

Det er altså tre ulike klagetyper:

  • Begrunnelse på sensur
  • Klage på sensur
  • Klage på formelle feil

Innstillinger for disse settes i kodebildet Klagetype.

 

 

Bildet inneholder navn og beskrivelse av klagetypene på bokmål, nynorsk og engelsk. Disse presenteres på Studentweb.

Feltet "Kan utføres via Studentweb" må være J for at studenten skal kunne opprette klagesak av denne typen. Vurderingskombinasjonsbildet har i tillegg egne styringsfelt for om begrunnelse og klage på sensur kan opprettes for den enkelte kombinasjon. Det har derimot ikke klagetypen FORMELL, som gjelder klage på formelle feil ved eksamen. Dette er en rettighet som studenten uansett har, uavhengig av vurderingstype eller eksamensform. Hvis dere først åpner for at denne klagetypen kan opprettes via Studentweb, så vil den være åpen for ALLE vurderinger innenfor gyldige frister.

Feltet "Antall dager frist" viser antall dager som ligger til grunn for beregning av frister for den enkelte klagetype. Det er ikke mulig å endre verdien i dette feltet. Se mer om beregning av frister i neste kapittel.

 

Innstillinger i vurderingskombinasjon

Om det er mulig å be om begrunnelse på sensurvedtak eller klage på sensur via Studentweb, kan bestemmes for den enkelte vurderingskombinasjon.

For praktisk/muntlige eksamener skal studenten få begrunnelse umiddelbart etter avlagt eksamen. Det er da normalt ikke mulig å be om begrunnelse for denne type eksamener, verken via Studentweb eller andre kanaler.

Praktisk/muntlige eksamener er heller ikke mulig å etterprøve, og da er det ikke adgang til å klage på sensurvedtak for denne type eksamener.

Det er altså viktig å være bevisst på vurderingsformen til den enkelte kombinasjon før dere setter verdiene i styringsfeltene som gir adgang til å opprette begrunnelse- eller klagesak.

Fordi det kan være tilfeller hvor det er mulig å be om begrunnelse, men ikke klage på sensur, eller omvendt, er laget separate styringsfeltet for dette i Vurderingskombinasjon samlebilde.

 

 

Feltet "Begrunnelse via Studentweb" må ha J for at det skal være mulig å be om begrunnelse for denne vurderingskombinasjonen via Studentweb.

Feltet "Klage via Studentweb" må ha J for at det skal være mulig å klage på sensur for denne vurderingskombinasjonen via Studentweb.

Blanke felter tolkes som N.

Som nevnt, påvirker ikke disse styringsfeltene klagetypen formelle feil ved eksamen.

 

OBS! Ved første gangs oppsett av begrunnelse og klage i Studentweb/eksamenssystem, må det aktiveres en tjeneste i MULE for at eksamenssystem skulle kunne benytte API'et til å hente og sende begrunnelser fra FS.

Publisert 1. mars 2017 17:26 - Sist endret 28. mars 2022 20:25