4.4. Planforslag

Enkelte studieprogram har anbefalte planforslag studentene kan velge. Dette er forslag til ferdig utfylt plan, som kan være et redskap for å hjelpe studentene med en anbefalt studievei på studier hvor det er mange valg.

 

 

Planforslag registreres som egne emnekombinasjoner. Du knytter dem til et studieprogram i bildet Studieprogram samlebilde, underbildet Planforslag. Det er mulig å avgrense hvilke planforslag som skal vises til studentene ved hjelp av feltene «Gjelder kun studenter med starttermin» og «Studieretning».  «Publiser på Studentweb» må være J for at planforslaget skal vises.

Vinduet for når studenten kan velge planforslag er smalt. Det er mulig frem til det er valgt en plan, eller studenten har gjort noen endringer i planen. Det må altså skje første semester som studenten registrerer seg.

 

 

Studenter får ikke velge planforslag etter at utdanningsplanen er utgått (registreringstermin senere enn studentens siste termin for tilknytning til studieprogrammet).

 

Når studenten velger en anbefalt plan, knyttes alle emner til en emnekombinasjon på studieprogrammet. Studenten kan senere endre planen sin på vanlig måte.

Emneord: utdanningsplan
Publisert 5. jan. 2017 12:28 - Sist endret 28. mars 2022 14:48