10.1 Modulvalg og bestillingstype

Gjennom modulen Bestillinger kan studenten gjøre ulike typer bestillinger. Noen av bestillingene er felleskoder med tilrettelagte funksjoner, som bestilling av karakterutskrifter eller semesterkvittering på papir, men det er også mulig å opprette egne bestillingstyper.

Modulkoden BESTILLING må være aktiv for at studenten skal få tilgang til "Bestillinger" fra hovedmenyen. Det er ingen egenskaper under denne modulkoden.

Bestilling av karakterutskrift på papir må også aktivteres gjennom modulvalget KARUTBES. Dette er en midlertidig løsning fordi bestilling av karakterutskrift er en funksjon som kom før bestillingsmodulen var klar. Etterhvert skal også denne typen overføres til bildet Bestillingstype. Modulen KARUTBES har følgende egenskaper:

FAGGRUPPER - Om faggruppering skal kunne velges

INTERVALL - Minimum antall dager mellom bestilling av to utskrifter

UTDGRUPPER - Om gruppering etter utdanningsplan skal kunne velges

UTDUTENFOR - Om emner utenfor studieprogram skal komme med for plangruppert utskrift

 

Du setter opp bestillingene i bildet Bestillingstype.

 

Bildet inneholder de bestillingstypene som er felleskoder, men som nevnt kan du også sette opp dine egne typer bestillinger. Merk at mens fellestypene er knyttet til ulike funksjoner og rapporter, må egendefinerte bestillingstyper hentes manuelt gjennom bildet Bestilling (se kapittel 10.3).

 

Felt

Kommentar

Type

Kode for bestillingstype

Kan bestilles på ulike språk

J/N for om det skal være mulig å bestille denne typen på andre språk enn norsk. Engelsk er i dag eneste andre språkvariant. Hvis det står N i dette feltet, vil det kun være mulig å bestille på bokmål eller nynorsk.

Aktiv

J/N for om bestillingstypen er aktiv. Kun typer med J i dette feltet vil være tilgjengelig på Studentweb.

Verditype

Om bestillingstypen er en felleskode (F) eller en lokal kode (L).

Beskrivelse

Tekst på bokmål, nynorsk eller engelsk som beskriver hva denne bestillingstypen skal brukes til. Denne teksten vises for studentene på Studentweb.

Antall dager før student kan legge inn ny bestilling av denne type

Verdi i tall som angir hvor mange dager fra siste bestilling det må gå før student kan legge inn en ny bestilling for denne typen. Hvis feltet er tomt, kan studenten når som helst opprette ny bestilling.

 

Det finnes applikasjonstekster under modulen KARUTBES som kan brukes til ulike forklaringer. 

 

Publisert 21. feb. 2017 09:32 - Sist endret 28. mars 2022 18:53