05 Rapporten FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

Eksempel på rapporten FS529.002 Vurderingsordninger for emne/termin

Rapporten kjøres for sted og termin og viser antall meldinger på de enkelte vurderingsordningene.

Tallene i parentes angir antall meldinger uten resultat. Studenter som har fått registrert T (Trukket) eller Ø (Manglende obligatoriske oppgaver) er da utelatt.

Rapporten kan sorteres etter eksamenssted og/eller dato (som alternativ til emnesortering).

* indikerer at emnet har digital eksamensavvikling. Rapporten henter eksamenssystem fra vurderingsenhet. Dersom eksamenssystem er registrert på et lavere nivå i vurderingskombinasjonshierarkiet vil også dette vises. For hver vurderingsordning vises også digitalt eksamenssystem og sensursystem i egne kolonner.

Merk: Dersom det er mer enn 4 vurderingskombinasjoner med samme vurderingsordning må man hake av for "Vis kun tabell" for å få fram alle.

 

Emneord: fs529.002
Publisert 3. aug. 2018 10:03 - Sist endret 29. mars 2022 17:48